Primjereno komuniciranje pismom, mobitelom i mail-om

Pripremila: Daniela Čomić
Osnova društvenog bića je komuniciranje. Današnjica je takva da više komuniciramo putem raznih medija, a manje se viđamo, tako da je ta komunikacija svedena na telefon, e mail, rijetko pisma... Kako bi ostali učtivi, ostavili dobar dojam i bili kulturni, donosimo vam nekoliko savjeta u samoj komunikaciji.
PISMO; je uglavnom sada zamjenjeno savremenom komunikacijom, ali u nekim slučajevima je i dalje nezamjenjiva metoda.

Prije svega treba imati na umu, šta, kome i kako pišemo.
Pismo nikada nećemo pisati na istrgnutom papiru, nego na finom i čistom papiru. Ukoliko pismo otkucamo, svojeručni potpis je nezaobilazan.
Kratke poruke, čestitke i razglednice se pišu rukom, što čitkijim rukopisom.
Kada šaljemo pismo, na poleđini pišemo adresu i svoje ime. U gornjem desnom uglu pisma piše se datum.
Po svim načelima lijepog ponašanje, nikada ne smijemo tuđe pismo otvarati. TELEFON; je prvenstveno sredstvo za brzo i kratko komuniciranje, tako da ga treba koristiti kada je baš neophodno. Prvo pravilo telefoniranja jeste predstavljanje uz propratne ljubazne riječi.

Drugo važno pravilo je BITI KRATAK.
Kada nekoga zovemo trebamo imati na umu vrijeme poziva.
Veoma je važno pored telefona uvijek imati papir i olovku.


MOBILNI TELEFON;
Sva pravila za fiksni telefon važe i za mobilni. Kada je u pitanju mobilni telefon, ne treba se koristiti u pozorištu, kinu i sličnim mjestima, kao i na mjestma gdje je znakom zabranjena upotreba mobitela.
Da biste izbjegli nelagodu upornog zvonjenja vašega mobitela, najbolje je da vam je uvijek pri ruci, to ne znači da ga morate odmah staviti na sto, nego da uvijek znate gdje vam se nalazi.E-MAIL; je jedan od najpopularnijih načina savremenog komuniciranja, prvenstveno zato što je najjeftiniji.

Sva pravila pisanja važe i za e mail, predstavljanje, kratko i jasno  izražavanje, i naravno potpis.

Pored navedenih načina komuniciranja imamo i svakodnevne podrazumijevajuće sitnice, osmijeh, neki gest, pažnja, učtivost. Svu komunikaciju bi trebale pratiti ključne riječi lijepog ponašanja: MOLIM, HVALA, IZVOLITE I IZVINITE.

Instagram