Smetnje i teškoće kod dojenja

Pripremila: Daniela Čomić
Žene, i mlađe i one zrelije se susreću sa raznim poteškoćama prilikom dojenja. Te teškoće uglavnom dovode do prekida dojenja što nikako nije dobro niti za majku niti za bebu. Neke od tih teškoća se mogu riješiti, ali ima i onih koje ne mogu.Često pitanje je ima li majka poslije poroda mlijeka, odnosno ima li dovoljno mlijeka? Odgovor je DA.( Milivoje Sarvan) Svaka žena ima više ili manje mlijeka.


S obzirom da je prirodna ishrana od životnog značaja za bebe, ta ishrana se ne smije prekidati sve dok majka ima i najmanju količinu mlijeka. Majčino mlijeko je toliko važno da se ponekad  može reći da je njegova svaka kap DRAGOCJENA.Mala količina mlijeka može da posluži kao izgovor za one majke koje nemaju dovoljno volje za dojenje svog djeteta.Smetnje i teškoće kod dojenja mogu da budu: nespretnost pri sisanju, nadimanje trbuha usljed progutanog vazduha, zapušenost nosa odojčeta, nepodesene bradavice, ispucale i ojedene bradavice, male, velike i tvrde dojke, teške i zarazne bolesti majke.

Instagram