Šta utiče na formiranje duševnih osobina djeteta

Pripremila: Daniela Čomić


Nerijetke su porodice sa tradicionalnim porodičnim zanimanjima; roditelji ljekari i dijete, roditelji fakultetski obrazovani i dijete, roditelji vrijedni ljudi u polju i djeca...
Jedno vrlo važno saznanje savremene dječije psihologije i dječije medicine jeste da na formiranje djeteta, pored nasljeđa, ima uticaj u prvom redu sredina u kojoj živi.

Za ovo bi se moglo dati puno primjera, među kojima ubjedljivo govori i činjenica da i naročito obdareno dijete ne može maksimalno razviti svoje urođene sposobnosti za neku nauku ili neku umjetnost ako živi u sredini koja mu ne stvara povoljne uslove da se bavi onim za što od prirode ima sklonosti.
Utjecaj sredine odgovoran je za to što su vaspitači odbacili zastarjela pravila da se neko rađa sa lošim ili dobrim navikama.


Svima je već jasno da će dijete biti onakvo kakvo ga napravi sredina u kojoj živi.
Duševni razvoj je vezan za mentalni, pa se može reći da dijete u toku prve godine života ima uslove za duševni razvoj.
Što znači da je velika zabluda da malo dijete ništa ne zna.Mala djeca u početku zapažaju, ali tokom njihovog rasta ne treba ih opteretiti krupnim stvarima i učiti ih ono za što nisu dorasli, tada bi roditelji mogli naići na veliko razočarenje.


Instagram