Kako da vodimo pozitivniji i veseliji život?U literaturi se mogu sve više naći tekstovi sa informacijama o energijama u nama i oko nas.

Poneke informacije su zasnovane na naučnim istraživanjima, gdje su na osnovu činjenica istraživači došli do određenih zaključaka. A poneke su zasnovane na spiritualnosti i radi se o tome da li vjerujemo informaciji ili ne.

Prve informacije govore jezikom nauke, a druge jezikom vjere. Meni je zanimljivo da se ponekad informacije poklapaju i međusobno upotpunjuju.Stručnjaci govore da je u univerzumu sve izgrađeno od energija i da se energije ne gube, nego se kreću i stalno obnavljaju. Pa da smo i mi svako za sebe izvor pozitivne i negativne energije. Te dvije energije su stalno u nama i kao i sve u životu  moraju da imaju  svoj balans Yin i Yang.Kada su duša i tijelo emocionalno i psihički u balansu, onda smo više svjesni, onda smo u mogućnosti situaciju prihvatiti i  upravljati pozitivnom energijom iz sebe i time automatski pozitivnu energiju siriti oko sebe.

A ta pozitivna energija se kreira na nekoliko  jednostavnih načina:1.LJUBAV u uzvišenom smislu je najjača snaga na zemlji. Tada mislim na ljubav nekoga ko je pored nas , ljubav za čovjeka u širokom smislu.  Ona je u stanju biti iznad nesreća,  iznad  bolesti i smrti.
2.POZITIVNO MISLITI  je ključ za opstanak. Naše misli imaju puno više snage nego što mislimo. Jedan dio pozitivnog razmišljanja je i biti spiritualan ili moliti se. I to je jedan oblik  kojim  pobjeđujemo negativnosti.3. BITI SRETAN ne u materijalnoj dimenziji, već u dobrim djelima. Najsretniji ljudi su koji mogu izbrojati dobra djela. Ljudi koji su spremni pomoći drugima nemaju poteškoća da nađu sreću.4. KONCENTRISATI SE NA LIJEPE MOMENTE koje smo doživjeli, toliko dugo dok nam se ne pojavi osmijeh na licu. Tada direktno osjetimo pozitivnu energiju koja potiskuje strah , tugu, ljutnju i druge negativne emocije.Život je jedno dragocjeno iskustvo, a ako nam se dese  nepredviđene  i iznenadne stvari,  moramo se potruditi graditi pozitivnu energiju.Na taj način dostižemo viši nivo emocionalnog sazrijevanja, pomažemo sebi i drugima, a možda i prirodi !

Piše: Vanja Beukelman Pavlović, life coach i kognitivni terapeut, autorica knjige "Život"

Rođena sam u Tuzli. Živim više od dvadeset godina u Holandiji.  Majka sam troje djece i baka jedne prekrasne djevočice. 

U našoj zemlji sam stekla diplome prosvjetnog radnika, nastavnik našeg jezika i književnosti i nastavnik predškolskog vaspitanja. 

U Holandiji sam stekla još dvije diplome Life coach i Kognitivni terapeut, čime se danas bavim. 

Pored toga sam stalna kolumnistica i stručna saradnica Arabella-Sretna žena magazina. 

A od septembra dajem časove hrvatskog jezika na “Holandskoj Poslovnoj Akademiji” Moja dosadašnja znanja i iskustva dijelom sam objedinila u svojoj knjizi 
"Život".

Instagram