Stručnjak Jasenko Čomić o klizištima na Tuzlanskom kantonu

Autor: Arabella Tim


Kiše, poplave, klizišta, ljudi bez krova nad glavom sa torbom u ruci...tema su svih elektronskih i novih medija, ali i razgovora gotovo svih ljudi u BiH, ali i svijetu. Bosna i Hercegovina opet je  na vrhu interesovanja, na žalost, ne po dobru.

Dobro u svemu je da se voda povlači, dobrovoljci se odazivaju za fizičku i materijalnu pomoć, a stručnjaci također nesebično na raspolaganje stavljaju svoje ljudske i materijalne resurse. Načelnici općina sa svojim timovima su svakodnevno na terenu, savjetuju se sa stručnjacima iz oblasti geologije i građevine, jer poslije ovolikih kiša i poplava, klizišta su sada najveća prijetnja.Kompanija "Georad" iz Tuzle jedna je od onih koju su svoje ljudske i materijalne resurse dali na raspolaganje u cilju pomoći u sanaciji i sprječavanju daljeg klizanja tla. O tome kakva je situacija u Tuzlanskom kantonu, koje mjere se poduzimaju kako bi se spasilo što može, ekipa Arabella Magazina razgovarala je sa   magistrom  tehničkih nauka Jasenkom  Čomićem, dipl.ing geol. 

Arabella Magazin: Koje naselje u Tuzlanskom kantonu je najugroženije?

- " To su naselja Crno blato i Badre."

Arabella Magazin: Koje mjere se poduzimaju da se pomogne ugroženim naseljima?

" Činimo sve da spriječimo tendenciju daljeg klizanja tla time što se poduzimaju mjere dreniranja podzemnih i površinskih voda iz nastale klizne mase, a time se vrši dreniranje terena i kanalisanje ako je to moguće u  sistem odvodnje."

Arabella Magazin: Da li su prema Vašim saznanjima pogođeni uglavnom bespravno sagrađeni objekti ili nema pravila?

"U većini slučajeva pogođeni su bespravno sagrađeni objekti, ali i ostali sa urednom dokumentacijom."

Arabella Magazin: Na koji način određujete i procjenjujete da li je potrebna evakuacija stanovništva?

"Utvrđivanjem deformacija na postojećim objektima, potpornim konstrukcijama i okolnih  terena  vrši se procjena da li je potrebna evakuacija stanovništva na lokalitetima."

Arabella Magazin: Pored obilnih kiša, da li je još nešto doprinjelo pojavi klizanja tla?

"Da, ljudski faktor: sječa šuma na labilnim dijelovima terena, neregulisana infrastruktura, neriješeni  sistemi otpadnih voda, neodržavanje hidrotehničkih objekata (bunari, zatrpavanje bunara) i tako dalje."

Arabella Magazin: Koji dio  BiH je najugroženiji kada je u pitanju klizište?

- "Tuzlanski kanton, zatim Zeničko-dobojski, međutim  i ostali su također ugroženi, u manjoj ili većoj  mjeri."

Arabella Magazin: Šta poručujete građanima u objektima zahvaćenim klizištem?

- " U slučaju pukotina u blizini objekata ili samom objektu, građani  neka hitno napuste iste te obavijeste stručne ekipe."

Instagram