Sufara, arapsko pismo

Pripremile: Arabella TeamSUFARA 


Arapsko pismo je jedno od najrasprostranjenijih pisama na svijetu.

Sastoji se od 28 slova to jest harfova.

Karakterististično je to što se piše s desna na lijevo.

Dolaskom Islama  ovo pismo se proširilo na sve strane svijeta.

Danas ga mnogi nearapi uče kako bi mogli citati Plemeniti Kur'an. 


Ako se pitate da li je moguće i kod nas  nauči ga  i savladati osnove arapskog pisma, odgovor je da.

Već duže vremena je moguće pohađati besplatne kurseve arapskog pisma i kod nas

Ukoliko ste zainteresovane za pohađanje ovog jezika, možete se javiti na broj telefona : 061 293 196. 

Instagram