Šta je PAPA test, kada ga je OBAVEZNO uraditi i u kojoj životnoj dobi?PA-PA pregled je bezbolna metoda uzimanja ćelija sa površine grlića maternice i mikroskopski pregled ćelija, u cilju otkrivanja karcinoma grlića maternice, kao i prekanceroznih promjena na grliću, HPV infekcije i drugih infekcija.O PAPA testu, razgovarali smo sa dr. Mahirom Jahić, ginekološke ordinacije "Dr. Mahira Jahić iz Tuzle".P: Kako se uzima PAPA test i da li je bezbolno?
O: Uzimanje PAPA testa je vrlo jednostavno, brzo i bezbolno. Bris se uzima drvenom špatulom i četkicom sa površine grlića i iz cervikalnog kanala. Kada se uzme bris, nanese se na predmetno stakalce koje se stavlja u 96% alcohol koji služi kao sredstvo za fiksiranje, potom se boji po metodi Papanikolau i nakon toga citolog gleda preparat pod mikroskopom i postavlja dijagnozu.


P: Kada je OBAVEZNO uraditi PAPA test, i u kojoj životnoj dobi?
O: PA-PA pregled trebaju obavezno uraditi jednom u godini sve žene koje su stupile u seksualne odnose (od 20 do 65 godina starosti), ukoliko je nalaz uredan. Ako nalaz PA-PA nije uredan, potrebno je intenzivno liječenje i kontrola u preporučenom periodu. Naravno uz PAPA test koji nije uredan, obavezno se radi kolposkopski pregled, da bi se našlo tačno mjesto promjene na grliću koju treba liječiti.

P: Koje je idealno vrijeme za pregled PAPA testa?
O: Idealno vrijeme je od desetog do šesnaestog dana menstrualnog ciklusa, jer je tada uzorak najbolji za citološku analizu. 

P: Koje su preporuke za žene prije uzimanja PAPA testa?
O: Preporučuje se da prije uzimanja PAPA testa žena nema odnos bar 3 dana i ne koristi vaginalne tablete ili kreme sedam dana prije. 


P: Kakvi nalazi PAPA testa mogu biti?
O: Nalaz  PAPA  testa može biti:
  •  I grupa - negativan nalaz - normalan
  • II grupa - negativan nalaz - normalan ali postoje upalne promjene
  • III grupa:   IIIa i IIIb
  • IIIa - lahka displazija (ASCUS, CIN I ili LGSIL)
  • IIIb -teška displazija (CIN II, CIN III ili HGSIL)
  • IV grupa - suspektan siguran početak karcinoma grlića
  • V grupa - invazivni ili uznapredovali karcinom grlića maternice

P: Kako je obrazac PAPA testa podijeljen?
O: Obrazac PAPA testa vodoravno je podijeljen na dva dijela:
Citološki nalaz čine tri cjeline:
  •  Primjerenost uzorka
  • Opšta podjela
  • Opisna dijagnoza

Tu se nalaze uobičajeni podaci o vama, uputna dijagnoza i neki anamnestički podaci: menstruacijski ciklusi, hormonsko liječenje, raniji citološki, histološki i drugi nalazi, te skica ranijeg kolposkopskog nalaza.
Označava se sa kojih je mjesta uzet bris: sa svoda rodnice (oznaka V), s vrata maternice (oznaka C) ili sa stijenke endocervikalnog kanala (oznaka E). Bris se uobičajeno uzima sa sve tri lokacije.


P: Kada se i kako određuje stepen čistoće?
O: U nalazu će biti naveden i stepen čistoće (1, 2 ili 3). Stepen čistoće određuje se prije uzimanja brisa za PAPA test.
Riječ je o mikroskopskoj analizi vaginalnog sekreta, koji se tokom upalnih i drugih procesa u vagini mijenja. Određivanje stepena čistoće zapravo se temelji na mikroskopskom prebrojavanju epitelnih stanica, laktobacila, leukocita, bakterija, gljivica ili parazita u sekretu.
Stepen 
čistoće 1
Prisutno je dosta laktobacila 
i epitelnih stanica rodnice.
Pokoji leukocit i bakterija.
Zdrava 
vaginalna
flora
Stepen 
čistoće 2
Smanjen je broj laktobacila, 

a povećan broj leukocita i bakterija.
Upalno 
stanje

Stepen 
čistoće 3
Prevladavaju leukociti i bakterije,

nema laktobacila, a epitelne 

stanice su oskudne.
Jaka upalaP: Koji su to mikroorganizmi koji dovode najčešćim uzročnicima upala vagine i grlića maternice?
O: Mikroorganizmi - Kategorija se odnosi na pronađene mikroorganizme ili na posljedice njihova utjecaja na stanice. Riječ je o najčešćim uzročnicima upala vagine i grlića maternice, pa se stoga u opisu izdvajaju:
Bacillus vaginalisTermin koji označava zdravu vaginalnu floru, odnosno fiziološke bakterije (Döderleinove bacile) normalno prisutne u rodnici.
Miješana floraNajčešći nalaz u spolno aktivnih žena, označava pojačan broj uvjetno štetnih bakterija, ali ne označava nužno i upalu, i također se smatra normalnim nalazom.
FungiZnači da su prisutne spore gljivica i kvasnica.
TrichomonasStanje stanica ukazuje na prisutnost parazita Trichomonas vaginalis koji uzrokuje trihomonijazu.
ActinomycesAktinomiceti (uglavnom Aktinomyces israelli) su uvjetno štetne aktinobakterije, tako da njihov pojačan broj ne mora nužno izazvati upalu (rijetko, i to najčešće kod žena koje koriste intrauterinu kontracepciju).
Gardnerella vaginalisTo je uvjetno štetna bakterija, jer probleme, odnosno upalu i iscjedak, može izazvati njezina mnogobrojnost (nauštrb fizioloških bakterija).
Chlamydia trachomatisKlamidija je bakterija čija prisutnost zahtijeva liječenje, no problem je u tome što je Papa test ne otkriva uvijek, te se najčešće mora dokazati (a i otkriti) drugim metodama, odnosno mikrobiološkom ili DNK analizom.
Promjene povezane s HSVZnači da su uočene promjene na stanicama tipične za infekciju Herpes simplex virusom.
Promjene povezane s HPVZnači da su uočene promjene na stanicama tipične za infekciju Humanim papillomavirusom.


P: Šta očekivati ako nalaz pokazuje ASC-US – atipične skvamozne stanice neodređenog značenja?
O: Iako može zvučati zabrinjavajuće, riječ je o nalazu blagih promjena koje ukazuju na to da nešto nije u redu, ali se ne može sa sigurnošću reći zbog čega (vaginalne infekcije i utjecaja hormona ili je možda naznaka prisutnosti HPV ili kakve druge cervikalne infekcije).
Ovakav nalaz upućuje na to da bi nešto moglo biti problem, ali nejasno je šta, kao ni to je li problem uopće i prisutan. Stoga je uobičajeno da se PAPA test ponovi kroz neko određeno vrijeme (4 mjeseca).

P: Šta očekivati kad nalaz pokazuje ASC-H – atipične skvamozne stanice kod kojih se ne može isključiti HSIL?
O: Kod ovog nalaza moraju se primjeniti mjere predostrožnosti. Ima ljekara koji će vam predložiti da se PAPA test ponovi kroz neko određeno vrijeme, no većina će ih ipak predložiti kolposkopiju, kako bi stekli bolji uvid u stanje grlića maternice i moguće lezije epitela, te HPV genotipizaciju koja će sa sigurnošću potvrditi jesu li promjene na stanicama povezane s virusom.

P: Šta očekivati kad nalaz pokazuje CIN I?
O: Nakon ovakvog nalaza, uglavnom se preporučuje praćenje razvoja situacije i ponavljanje PAPA testa kroz određeno vrijeme. Ljekar će vam preporučiti HPV genotipizaciju i kolposkopiju.
Većina ljekara zagovara konzervativni pristup, no ima i ljekara koji će vam predložiti da već i nakon ovog nalaza i uklonite leziju, pogotovo ako se ona pruža u kanal grlića maternice, pa nije dobro vidljiva. Većina lezija niskog stupnja s vremenom zacijeli sama od sebe ako damo našem organizmu priliku i poradimo na jačanju imuniteta.


P: Šta očekivati kad nalaz pokazuje CIN II?
O: Ljekar će vam predložiti HPV genotipizaciju, kolposkopiju i/ili biopsiju, a moguće i druge mikrobiološke pretrage, da se vidi jesu li ove promjene praćene i s kakvom drugom infekcijom.

P: Šta očekivati kad nalaz pokazuje CIN III?
O: Ovakav nalaz potvrđuje se nalazom biopsije, nakon čega se lezija uklanja. Ako se ne ukloni moguće je da promijenjene stanice probiju bazalnu membranu i prerastu u ozbiljnu prijetnju vašem zdravlju i životu.

P: Šta predstavlja Carcinoma in situ?
O: Carcinoma in situ zvuči mnogo gore nego stvarna situacija, i zapravo ne predstavlja karcinom, ali predstavlja pretkancerozno stanje. Riječ je o stanju u kojem su abnormalne stanice zahvatile punu debljinu epitela, ali nisu probile bazalnu membranu i zahvatile tkivo ispod, pa se u terapijskom smislu izjednačava s jakom displazijom.

P: Šta očekivati kad nalaz pokazuje Carcinom planocelullare?
O: Nalaz stanica koje su suspektne na karcinom pločastih stanica zahtijeva hitnu daljnju obradu i liječenje.

P: Šta očekivati kad nalaz pokazuje AGC – atipične glandularne stanice?
O: Za razliku od nalaza atipičnih skvamoznih stanica, nalaz atipičnih glandularnih stanica zahtjeva veću pozornost te druge dijagnostičke metode, i to u zavisnosti od porijekla stanica. Ako pripadaju epitelu vrata maternice, preporučuje se napraviti HPV test, kolposkopiju i/ili biopsiju. Ako stanice ukazuju na to da bi mogle biti dijelom endometralnog epitela (endometrija maternice), HPV test neće biti od velike koristi, ali će se zato preporučiti ultrazvučna pretraga materišta i biopsija endometrija.


Razgovarala: Meliha Horić - Džanković
Za termine ili neka pitanja, kontaktirajte nas na broj telefona: 035/ 258-450 ili 061/ 100-195.

Adresa: Barok, Trg Slobode, 75000 Tuzla, BiH.

                                                                          Dobrodošle.

Instagram