Šta je zapravo Lejletu-l kadr?


Večeras, 26. noći mjeseca ramazana, obilježava se najvrijednija noć, Lejletu-l-kadr.

Najznačajniji događaj koji se desio od samoga početka ljudskog roda do danas jeste spoj višeg i nižeg svijeta, spoj Neba i Zemlje, tj. Objava Kur’ana i silazak upute cijelom čovječanstvu, kako bi bili na pravom putu. Upravo taj događaj desio se u Noći kadr, kao što Uzvišeni potvrđuje u prvom ajetu sure “El-Kadr”: ‘Zaista smo ga Mi objavili u noći Kadr!’ Zato ta noć i jeste posebno odabrana i zato druge odabrane noći, iako posebno vrijedne, ni izbliza nemaju vrijednost koju ima noć Kadr.Lejletu-l-kadr je mubarek noć za koju većina islamskih učenjaka smatra da pada 27. noć ramazana. U toj noći 610. godine, u pećini Hira na brdu Nur, nedaleko od Mekke, započelo je objavljivanje Kur-ana, kada je poslaniku Muhammedu objavljeno prvih pet ajeta iz poglavlja El-'Alek. 

Vjernici ovu noć doživljavaju na poseban način, provodeći je u molitvi i ibadetu. Nakon ovog događaja, Kur'an je postupno objavljen u naredne 23. godine.


Međutim, pored toga ona je još nečim odabrana: U četvrtom ajetu sure “El-Kadr” navodi se da se Džibril i meleki spuštaju te noći sa odlukom o svakoj stvari. Drugačije rečeno, u toj noći iz Levhi Mahfuza prepisuje se sve što će se desiti u narednoj godini, pa je ona u vezi sa sudbinom svih ljudi do slijedeće noći Kadr, pa je i nazvana Noć sudbine (Lejletu-l-kadr).

Pripremila: Mediha Horić Aličić

Instagram