Kako odabrati igraonicu koja odgovara uzrastu vašeg djeteta

igraonica za djecu

Mališani vole dječije igraonice, tu nema sumnje dok ste se vi sigurno, nebrojeno puta našli zapitani, kako odabrati igraonicu spram uzrasta vašeg djeteta, zapravo, kakav sadržaj bi odlazak na takvo mjesto trebalo da ponudi. 


Kao i kod igračaka, treba odabrati nešto primjereno mladom biću koje se razvija, raste, saznaje i savladava...

Igra ogledala

Najmlađi su najosjetljivi, treba im pružiti mnogo toga, ali na pravi način i u pravom tempu. Dječije igraonice su uglavnom odavno prevazišle stupanj u kojem su one samo tapacirane, šarene sobice sa igračkama, već se trude da ponude ozbiljan sadržaj koji je potreban pravilnom razvoju djece.

Šta je potrebno djeci mlađoj od tri godine?

Rad sa djecom uzrasta do tri godine obuhvata razvoj socijalno-emocionalnih odnosa, motoričke aktivnosti, razvoj čula, intelektualni razvoj i jezičke aktivnosti i zato bi dječije igraonice koje organizuju programe za ove mališane trebalo da insistiraju na igrama koje pomažu razvoj socijalno-emocionalnih kao što su odlaganje potreba i želja, igre ogledalima, igre spremanja i raspremanja, prepoznavanje emocija, igre pokušavanja, igre naloga i zadataka, igre opuštanja, slagalice, igre pantomine, uhvati me, voli - ne voli i druge.


Motoričke aktivnosti uključuju vježbe hodanja brzo-polako, savladavanje prepreka, bacanje, guranje, kotrljanje, održavanje ravnoteže. Sprave koje se koriste su lopta, stepenice, konopac, krugovi, korpe za ubacivanje lopte.

Dobre su igrice sa razlikovanjem boja, toplog i hladnog, mokrog i suhog, a važne su i igrice govora, a sve ove igre dječije igraonice veoma lako mogu da organizuju.


Dječije igraonice kao mjesto socijalizacije

Baviti se djecom od tri do šest godina znači bazirati se na mehanizmima kojima djeca uče. Oni imaju urođenu motivaciju da uče i dječije igraonice mogu da budu dobra mjesta za primjenu različitih metoda, Mada učenje u predškolskom uzrastu mora da bude nenametljivo. Podstiče se interesovanje za brojeve i stvaranje skupova. 

U ovom periodu se podstiče orijentacija djeteta, obogaćivanje interakcije, verbalna i neverbalna komunikacija na relaciji dijete-odrasla osoba i odrasla osoba-dijete. Ambijent dječije igraonice sa mnoštvom vršnjaka i odraslih osoba, može da bude veoma podsticajan za pravilan razvoj djeteta, naročito što je ovo uzrast kada oni uče da riješe konflikte verbalnim putem, uče da sarađuju sa vršnjacima. Posebno je interesantno i treba povesti računa o dječijem doživljaju sebe u vremenskom kontinuitetu i to je dobra prilika da jedni drugima govore o sebi „kad sam bio mali...“. 
Razvija se svijest o drugima i njihovim potrebama, njegovanje bliskosti i ljubavi sa bližim članovima porodice, kao i upoznavanje sa pravilima života u grupi.


Jedan od najvažnijih elemenata u pravilnom razvoju djeteta u najranijem uzrastu je rad u malim grupama, jer se u njemu apsolutno može poštovati individualnost djeteta u grupi. Od razvoja individualnosti u grupi zavisi razvoj djetetove ličnosti, njegovo samopouzdanje, funkcionisanje u grupi, samospoznaja i razvoj takmičarskog duha, koji je osnovni pokretač opštem funkcionisanju djeteta. Dječije igraonice u vašem komšiluku koje su pažljivije razradile svoju ponudu i programe, mogu da budu od velike pomoći da dječiji dan ispunite kvalitetnim i kreativnim sadržajem.

Dječije igraonice mogu da ponude razne kreativne radionice i bavljenje sportom

Radionica se u radu sa djecom pokazala kao najefikasniji i najdjelotvorniji način za usvajanje znanja. Radionice kod djece razvijaju maštu, mišljenje, pamćenje. Aktivnostima u radionicama otkrivaju se i razvijaju skriveni talenti kod djece, a ona na zanimljiv način usvajaju neophodna znanja i vještine. Temelj psihomotornog razvoja je rekreacija i sport. Bavljenje sportom utiče na razvoj mišljenja  i na koordinaciju pokreta, držanje tijela i dijete se upoznaje sa prvim osnovama timskog rada. Sport djetetu pomaže da usmjeri pokret, da ovlada situacijom, da predvidi sljedeći korak, razvije toleranciju, nauči da dobija i da gubi, socijalizuje se i disciplinuje.A.Malušev

Instagram