Kako razlikovati strah od anksioznosti?Svakodnevno se susrećemo sa riječi STRAH. Situacija je takva da smo suočeni sa strašnim situacijama u okruženju, u svim porama života. Dijagnoze kao što su depresija i anksioznost su česte u današnjem vremenu. Nerijtko je taj strah i neopravdan. O tome šta je strah,a šta anksioznost, sa kakvim emocijama tada raspolažemo razgovarali smo sa doktorom psiholoških znanosti Slobodanom Pavlovićem.
Arabella  Magazin : Šta je zapravo strah?
Dr Pavlović: „Prema Krstiću (1988) strah je snažna emocionalna reakcija na situacije koje prijete integritetu organizma sa unutarnjim fiziološkim promjenama i vanjskim manifestacijama kao što su, bljedilo, drhtanje, preznojavanje, ukočenost, bjekstvo ili agresivnost. Strah je svojstvena osobina čovjeka, ubraja se u osnovne čovjekove emocije, a javlja se u najranijem periodu čovjekova razvoja. U toku svog razvoja, života, stičući iskustva i učenjem, čovjek se oslobađa pojedinih vrsta straha. Dijete, koje se jedan puta opeče na električnom  štednjaku, drugi puta neće doticati platu koja je uključena. Međutim, pojedine vrste straha ostaju svojstvene čovjeku kroz cijeli život, koje se često manifestiraju u vidu fobija, kao strah od visine, zatvorenog prostora... „


Arabella Magazin: A šta anksioznost?
Dr Pavlović: „Anksioznost ili tjeskoba, je stanje koje se manifestira u osjećaju tjeskobe, strašljivosti, straha sve do paničnog reagiranja, što prati  psihomotorna napetost i unutrašnji nemir, osjećaj kao da će osoba "eksplodirati". O anksioznom poremećaju govorimo onda, kada te smetnje predstavljaju za osobu značajno ograničenje u njenom svakodnevnom socijalnom i radnom funkcioniranju.
Anksioznost kao  emocionalni odgovor na vanjske stimuluse, danas se uglavnom opisuje kao neugodno emocionalno stanje, ali i kao stabilne individualne razlike u sklonosti ka anksioznosti, kao osobine ličnosti. Međutim, anksioznost može biti indikator povlačenja, nesigurnosti, što remeti aktivnost ili izaziva somatske ili psihičke reakcije.


Arabella Magazin: Da li je strah normalana reakcija?
Dr Pavlović: „Pojava straha je normalna reakcija osobe na situacije koje ugrožavaju njen integritet, odnosno, koje remete njeno normalno funkcioniranje. Strah do određenog nivoa ima svoju pozitivnu ulogu, jer osobu štiti od nerazumnog ponašanja u određenim stresno-frustrirajućim situacijama. Međutim, izrazito nizak nivo straha, anksioznosti, može se promatrati kao rezultat negiranja stvarnosti, sa izraženim osjećajem samouvjerenosti, smirenosti, odbacivanjem bilo kakvih problema,  što može rezultirati sklonošću ka riziku, odnosno smanjenim odnosom do realnosti.


Arabella Magazin: Da li je anksioznost moguća i od djece?
Dr Pavlović: Anksioznost nije svojstvena samo odraslim osobama, ona se može manifestirati u svim oblicima i kod djece, kao i kod odraslih osoba. To znači da su strahovi značajno povezeni i sa godinama starosti ili životnom dobi. Poznat je strah beba, koji se javlja u osmom mjesecu života, tz. Anaklitički strah. U ranom djetinjstvu javlja se strah zbog buke kojoj je izloženo dijete. Za nastanak i razvoj straha od bitnog je utjecaja prethodno životno iskustvo, prvenstveno se misli na emocionalno iskustvo.“

Arabella Magazin. Koji činioci su značajni za nastanak straha odnosno anksipznosti?
Dr Pavlović: "Kao značajni činioci u nastanku straha – anksioznosti, ubrajaju se opće stanje organizma, uvjeti življenja u  kojima pojedinac živi, interpersonalni odnosi u porodici, kao i širem socijalnom okruženju, što predstavlja posebne uvjete za razvoj straha. Pored navedenog, u anksioznosti se lako gubi strpljenje, javljaju se teškoće u održavanju stabilne koncentracije, naročito u uvjetima mentalne aktivnosti, u kriznim stanjima očekuje se najgori mogući ishod neke situacije, o čemu se stalno razmišlja, javljaju se teškoće sa spavanjem, svako uspavljivanje praćeno je preokupiranošću nekom situacijom…“


Arabella Magazin: Kako pomoći anksioznoj osobi?


Dr Pavlović: Da bi tu tjelesnu napetost, koja prati anksioznost ublažili ili eliminirali, pored medikametnozne i psihoterapije dobre su i jednostavne vježbe, koje su poznate kao Metode relaksacije po Jacobson-u, koje su predviđene za djecu, ali se mogu koristiti i kod odraslih osoba ili Sudarshan kriya - tehnika disanja. Osnovni terapijski pristup fobičnim neurozama su medikamenti i psihoterapija.“

Pripremila: Daniela Čomić

Instagram