Nekontrolisano noćno mokrenje kod djece: stvar navike ili straha?Vaše dijete ima problem sa mokrenjem? Niste

sigurni koji je adekvatan način da se taj problem 

riješi? Rješenje problema leži u  strpljenju, 

nagrađivanju i djetetovom samopouzdanju.
Ukoliko vaše dijete ima probleme sa mokrenjem, nemojte očajavati i kažnjavati ga! Stručnjaci savjetuju da se u takvim situacijama, djetetu pruži podrška i nagrada, kao stimulans za prestanak mokrenja.Enureza podrazumijeva nekontrolisano ispuštanje mokraće u posteljinu ili odjeću, kod  djece koja imaju pet ili više godina. Nezgode sa mokrenjem javljaju se usljed određenih porodičnih okolnosti koje su raznovrsne, poput nedostatka ljubavi, ljubomore, razvoda roditelja, rađanje drugog djeteta i sl. Dječaci ovaj problem imaju mnogo češće u odnosu na djevojčice. 

Kako i na koji način pomoći djetetu sa prestankom mokrenja, pitali smo prim.dr.sc. Mirjana Remetić, pedijatar Doma zdravlja Tuzla. "Često se dešava da djeca sa noćnim umokravanjem imaju i tokom dana neki problem sa mokrenjem, učestalo odlaze u toalet, odlažu mokrenje ili imaju urinarne infekcije. Djetetu treba ponuditi hranu bogatu vlaknima, koja pozitivno utiču na pražnjenje crijeva. Mlijeko također doprinosi nastanku zatvora kod djece, te ga ne treba unositi u količini većoj od pola litra na dan", kaže Remetić.

Najvažnije je da roditelji razumiju pojavu nekontrolisanog mokrenja tokom sna, te da na bilo koji način ne kažnjavaju takvo ponašanje, napominje Jasmina Šabović - Mujabašić, dip.psiholog - pedagog Doma zdravlja Tuzla.


"Ne smiju kriviti dijete, jer je to izvan djetetove moći. Naročito je štetno prebacivati djetetu enurezno ponašanje pred osobama izvan najužeg porodičnog kruga, niti ga ismijavati, jer se na taj način može osjećati posramljeno, povući se u sebe i izgubiti samopouzdanje. Uvijek strpljivo i s mnogo takta", kaže Šabović - Mujabašić.

Ne postoji čarobni lijek za nekontolisano noćno mokrenje. Negativna reakcija okoline može samo pogoršati problem. "Pregled urina i ultrazvučni  pregled urinarnog trakta su dovoljni za početak", predlaže pedijatrica Remetić.


Svakako je važno obratiti pažnju na dnevne navike djeteta, učestalost  mokrenja, redovnost pražnjenja crijeva, te mu pomoći uvođenjem pravilne ishrane, ograničavanjem unosa tečnosti pred odlazak na spavanje, nagrađivanjem djeteta kada je ustalo suho i  biti strpljiv roditelj, jer će se  vremenom  ovaj problem svakako riješiti.


Razgovarala: Mediha Horić Aličić

Instagram