Afirmacije za suočavanje s emocijama strahaPreporučujemo Vam najbolje afirmacije za 


suočavanje s emocijama straha Lujza L. Hej. Osjećaj ili emocija je naziv za čovjekovu 


reakciju na neki događaj. Ukoliko se radi o


pozitivnom događaju, emocija je pozitivna


npr: nada, sreća i zadovoljstvo. Ako je događaj


negativan (odnosno ako je percipiran kao 


negativan), javljaju se negativne emocije: 


ljutnja, tuga, zavist, ljubomora, mržnja i strah.

Afirmacije za suočavanje sa emocjama straha

"Imam povjerenja u proces života. Na beskrajnom sam putovanju kroz vječnost."

"Strahovi su samo misli, a misli se možemo osloboditi."

"Postoji savršen dom za mene i prihvatam ga odmah."

"Prihvatam svoje roditelje i oni me prihvataju i vole."

"Sigurna sam da će sve moje potrebe biti zadovoljene."

"Odrečem se potrebe da kritikujem svoje tijelo."

"Opuštena sam i tečem zajedno sa životom lagano i bez napora."

"Svako dobro ima svoje beskrajne mogućnosti."

"Ljubav i prihvatanje su moji. Volim sebe samog."

"Moje godine su savršene i uživam u svakom novom momentu."

"Svi na poslu me cijene."Pripremila: Mediha Horić Aličić

Instagram