Kako brz život utiče na zdravlje djece?

Savremeni način života nosi sa sobom i razvoj tehnologije što itekako utiče na odgoj djece. Odgoj djece u ovakovom trendu je još zahtjevniji.
Veoma je opasno prepustiti novoj tehnolohiji da ima uticaj na razvoj djeteta.
Roditelji su u žurbi i trci za egzistencojom, ili pod velikom stresom te nakon dolaska s posla ne mogu biti skoncentrisani za kvalitetnu komunikaciju sa svojom djecom.
Često se opravdavaju da rade, nemaju vremena i slično, a  zaboravljaju činjenicu da je od početka nastanka čovjek radio.Prvobitni čovjek išao je u lov, žene su radile u polju...
Znači, rođeni smo da radimo.Kako to promijeniti, kako se isključiti iz svakodnevnice stresnog posla, kako osigurati kvalitetnu komunikaciju sa svojim djetetom reći će nam doktor psiholoških znanosti  Slobodan Pavlović:


"Danas se sve češće susrećemo sa roditeljima koji imaju izuzetno slabu komunikaciju sa svojom djecom, najčešće zbog toga što su i sami u stresu, opterećeni raznim životnim problemima.
 U takvim situacijama djecu najčešće ostavljaju da se sama snalaze u svojim problemima. Određena istraživanja su pokazala, na velikom uzorku,  kod djece osnovnoškolskog  i srednjoškolskog uzrasta značajno izražene depresivne karakteristike u svim uzrasnim skupinama.
 Kog jednog, za sada manjeg  broja, sa manifestnim suicidalim idejama. Također u dosadašnjem radu, često sam se susretao sa djecom  koja  su liječena na Dječijoj klinici, manifestnu  anksioznosti sa raznim, najčešće,  psihofunkcionalnim somatskim tegobama. U takvim situacijama postoji vrlo slaba komunikacija sa djecom. Tako jedan roditelj, kada priča o svojoj komunikaciji sa sinom, koji je postao teški narkoman, da je njegova komunikacija sa sinom bila, koliko mu  treba novaca, a da nikad nije se zapitao, gdje on taj novac troši, to je bila jedina  komunikacija  sa sinom. 

Međutim potrebno je navesti da djeca imaju veću potrebu za emocionalnom toplinom, osjećaju sigurnosti, i podrške, za potrebom socijalizacije, koja započinje upravo u obiteljii. Gdje dijete treba da spoznaje društvene odnose, u kojima će nakon napuštanja obitelji , iznalaziti puteve radi postizanja  odgovarajućeg profesionalnog  i socijalnog statusa. Kojim putevima, kako i zašto, dijete treba ići, to saznaje upravo treba da dobije u obitelji. To saznaje od roditelja, sudjelovanjem u usvajanju moralnih standarda i drugih društvenih  vrednota koje roditelji odobravaju, doživljavanjem  brige i ljubavi važnih za razvoj kognitivnih  i konativnih osobina ličnosti.

 Djeca koja rastu u nezdravim  obiteljskim uvjetima, gdje su slabe komunikacije, uskraćene su za ostvarivanje prvih oblika socijalizacije, socijalizacije u obitelji.  Samo od djeteta koje osjeća emocionalnu sigurnost, podršku u svom porodičnom okruženju, moguće je očekivati i psihički zdravo dijete. 

Zbog toga roditelji, bez obzira na svoje stresove moraju ostvariti što bolju komunikaciju sa svojom djecom.
 Poruka roditeljima, približite se svojoj djeci sa više emocionalne topline, da se osjećaju sigurnim i da u vama imaju uvijek odgovarajuću podršku.
  Poruka roditeljima okrenite se svojoj djeci, svoje stresove ostavite ispred kućnih vrata, budimo manje pred djecom preokupirani sopstvenim brigama,  pokažite emocionalnu toplinu, sigurnost i podršku, da se u porodici osjećaju sigurnim, okruženi sa roditeljskom ljubavi.

 Ne dozvolite da djeca osjete vaše teškoće i  životne probleme."

Kako crtići i TV utiču na djecu

Kako odabrati igraonicu spram uzrasta za vaše dijete

Instagram