Edukativni centar La Primera - jer znanje je moć


Istraživanja su pokazala kako rano učenje stranog jezika pomaže kasnijem učenju i proširivanju znanja stranog jezika koji se uči od najranije dobi. Isto tako pomaže pri učenju maternjeg jezika te razvija ljubav prema jeziku i književnosti što svakako pomaže kod kasnijeg učenja.

Novo istraživanje objavljeno u Annals of Neurology otkriva kako ljudi koji govore dva ili više jezika, čak i oni koji su ih učili kao odrasli, usporavaju propadanje kognitivnih funkcija mozga

"Čovjek vrijedi onoliko koliko jezika govori"
Upravo zbog toga Edukativni centar La Primera organizuje igraonice na njemačkom i engleskom jeziku te podstiče djecu na kreativni rad i lakše učenje stranih jezika.
Ovaj prestižni centar osim navedenog organizuje još i :

Kurseve stranih jezika za sve uzraste, ali i bosanski jezik za strance
Intezivni kurs njemačkog jezika
Prevodilačke usluge sa ili bez ovjere sudskog tumača
Individualnu nastavu stranih jezika
Poslovni protokolarni engleski jezik
Pripremu  i polaganje za međunarodni Cambrige Esol ispit.

Veoma je bitno da je program nastave verifikovan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona kao i od strane Prosvjetno pedagoškog zavoda Tuzla.
Osnovni koncept nastave bazira se na tromjesečnom / četveromjesečnom kursu, a fond časova jednog tromjesečnog kursa iznosi 50 školskih sati.
Termini predavanja su uglavnom u poslijepodnevnim satima.

Kada su u pitanju Cambrige Esol pripremni kursevi bitno je napomenuti da za uplatu cjelokupnog ispita za jedan semestar ( četiri mjeseca) Edukativni centar La Primera odobrava popust od 10 posto, drugi član porodice dobija popust od 15 posto i treći od 50 posto.

Za sve informacije pozovite broj  035 251 173 ili nas posjetite u Tuzli, Stupine B-8.


Vaša La Primera,  www.laprimera.ba

Pripremila: Daniela Čomić

Instagram