Kako i kada pohvaliti dijete? Savjeti stručnjaka


U nastojanju sa svoju djecu odgojimo na najbolji mogući način, često smo nesigurni kako postupiti u određenim  situacijama.

Nekada nismo sigurni treba li dijete kazniti, nagraditi ili pohvaliti.
U rješavanju važne nedoumioce pomoći ćemo vam, te u nastavku teksta podijeliti sa vama savjete doktora Milivoja Sarvana.( Sarvan, Milivoje, Sve o vašem djetetu.1971, Svjetlost Sarajevo)Nema nikakve sumnje da i pohvala i nagrada predstavljaju vrlo dobar način da se dijete podstiče da usvoji ono čemu roditelji hoće da ga nauče. Pohvala će biti utoliko efikasnija ukoliko dijete bude shvatilo njen značaj, što bi roditelji trebali da objasne.

Pohvala će dati bolje rezultate ukoliko ona dolazi poslije ispunjenja krupnijih zadataka od strane djeteta. U protivnom, ukoliko se djetetu čine pohvale svaki čas, za svaki njegov simpatičan potez, njihov efekat će sve više i više slabiti.


U slučaju čestih pohvala u djetetu se može razviti sujeta i uobraženost.

Što se tiče nagrada o njima se slično može reći kao o pohvalama. I nagrade mogu imati i povoljno i nepovoljno vaspitno dejstvo.Umjesto da  stimulira, dijete koje se često i bez jakog razloga nagrađuje, počet će samo da iznuđava od roditelja nove nagrade. Na taj način, nagrada se pretvara u sistem potkupljivanja i podmićivanja djeteta od strane roditelja.Ako se hoće da nagrade budu stvarni stimulansi djetetu za izvršenje novih i nesvakidašnjih zadataka, roditelji treba da svako nagrađivanje proprate objašnjavanjem i stimuliranjem djeteta da se i dalje trudi oko postizanja posebnih uspjeha. Naš izdvojeni sponzor ovoga mjeseca je: 


(Kliknite ovdje ili na  reklamni baner da biste posjetili stranicu Unikatni nakit M&M)

Pripremila: Daniela Čomić

Instagram