Odjeća koja štiti tijelo (zdravlje) sa ekološkim naljepnicamaMnoge Europske zemlje na tržištu imaju svoje eko-naljepnice i tako već duži niz godina osim svog zdravlja štite i okoliš. 
Odjeća označena sa: IVN (njemačkim), KRAV (švedskim), ili SKAL (danskim) udovoljava zahtjevima za upotrebu umjetnih gnojiva i pesticida prilikom uzgoja pamuka i vune.
Kada kupujete garderobu, obratite pažnju da eko-naljepnice budu Cvijet ili Labud. 
One postavljaju standarde zdravlja i okoliša, te jamče da je odjeća koja nosi ovaj znak među ekološki najprihvatljivijom na tržištu. Na primjer, nije dozvoljena upotreba boja za tekstil ili bojila koje izazivaju alergiju ili rak. 


Odjeća označena eko-naljepnicom štitit će vaše tijelo, a pri tome i okoliš. Stoga pri kupovini odjeće, pogledajte da li ima etiketicu sa eko-oznakom Cvijeta ili Labuda i obavezno je kupite.
Zapamtite ove naljepnice ukoliko sebi i okolišu želite dobro!
Pripremila: Meliha Horić - Džanković

Instagram