Otrovne sobne biljke sa fotografijamaU predhodnim tekstovima, upoznali smo vas o otrovnim sobnim biljkama, te savjete pri kupovini takvih biljaka.U ovom tekstu saznat ćete koje su to otrovne biljke sa fotografijama, koje najčešće kupujete, ili vam ih neko daruje.


Neke od izrazito otrovnih kućnih biljaka su: Ne zaboravite da otrovne biljke nisu štetne ako nemate direktan doticaj sa njima, u tom slučaju boravak u njihovoj blizini nije opasan. 


Pripremila: Meliha Horić - Džanković

Instagram