Šta je kontracepcija, koje su vrste i koliko su sigurne?Kontracepcija obuhvaća sve metode koje sprječavaju nastanak neželjene trudnoće.
Prema načinu djelovanja dijelimo ih na barijerna sredstva, hormonske metode, maternične uloške, hirurške metode, prirodne metode i postkoitalnu zaštitu.

O kotracepciji, razgovarali smo sa dr. Mahirom Jahić, ginekološke ordinacije "Dr. Mahira Jahić iz Tuzle".


P: Koje sve postoje metode kontacepcije?
O: Postoje sljedeće vrste metoda kontracepcije:
 •  Prirodne metode kontracepcije
 •  Kontracepcijske (hormonske) tablete
 •  Kontracepcijski flasteri
 •  Kontracepcijska injekcija
 •  Kontracepcijski implantati
 •  Spermicidna sredstva (hemijska kontracepcija)
 •  Dijafragme i cervikalne kapice
 •  Muški (prezervativi) i ženski (femidom) kondomi
 •  Unutarmaternični uložak (spirala)
 •  Sterilizacija muškaraca i žene
 •  Hitna kontracepcija (pilula za dan poslije)

P: Koje su to prirodne metode kontracepcije i koliko su sigurne?
O: Prirodne metode kontracepcije: prekinuti snošaj, ispiranje vagine, plodni dani, mjerenje bazalne temperature, metoda cervikalne sluzi,

Prekinuti snošaj je jedna od najstarijih  i najviše korištenih metoda kontracepcije koja se zasniva na ejakulaciji izvan vagine. Iskustva pokazuju da ovaj način nije siguran i da je trudnoća moguća.

Ispiranje vagine je također stara metoda koja se bazira na fizičkom ispiranju vagine nakon spolnog odnosa vodom ili nekim rastvorima kiselina. Ova metoda nije sigurna radi mogućnosti spermatozoida da ode u cervikalni kanal i bude van domašaja ispiranja te može nastati trudnoća.

Plodni dani predstavljaju period u menstrualnom ciklusu žene kada je vjerovatnoća začeća najveća. Da bi odredili plodne dane uslov je da znamo koliko nam traje ciklus. Za žene koje nemaju ustaljen ciklus teško je izračunati. Do kritičnog dana dolazimo oduzimanjem 14 dana od perioda trajanja ciklusa. Sa suzdržavanjem od odnosa treba početi 3 dana prije i 3 dana poslije.

Mjerenje bazalne temperature
Bazalna temperatura je žene odmah nakon spavanja a prije ustajanja. Ovulacija ide sa skokom temperature od 0,2 do 0,5 stepeni i sa njenim održavanjem sve do početka krvarenja. Apstinenciju treba početi 3 dana poslije skoka temperature.

Metoda cervikalne sluzi
U danima ovulacije dolazi do promjene sluzi koja dolazi iz grlića materice. Njene promjene su vidljive golim okom kao obilna rastegljiva traka sluzi kristalno providna i pod mikroskopom daje izgled paprati.P: Šta predstavljaju kontracepcijske (hormonske) pilule i koliko su sigurne?
O: Hormonska kontraceptivna sredstva predstavljaju tablete koje sadrže sintetičke verzije ženskih spolnih hormona (estrogena i progesterona), koji djelujući na menstrualni ciklus sprječavaju ovulaciju. Ovim putem se postiže izuzetno visok stepen sigurnosti


P: Koje su pozitivne strane uzimanja kontracepcijskih (hormonskih) pilula?
O: Danas hormonske kontraceptivne tablete imaju niz pozitivnih efekata osim spreječavanja trudnoće, kao što su manje bolne i uredne menstruacije, smanjene simptome PMS-a, štite od upalnih procesa u maloj zdjelici, karcinoma materice i karcinoma janika. 


P: Da li  kontracepcijske (hormonske) pilule utiču na plodnost žene?
O: Ne utiču negativno na plodnost žene i po prestanku uzimanja tableta ovulacija se ponovo uspostavlja. Naravno postoje stanja kada se ove tablete ne mogu upotrebljavati. P: Koje su sve obavezne intervencije, da bi se mogle konzumirati kontraceptivne tablete?
O: Prije nego se počne sa korištenjem kontraceptivnih tableta, potreban  je pregled ginekologa, ultrazvučni pregled, PAPA test i osnovni laboratorijski nalazi, kao i anamneza žene koja ima namjeru koristiti kontarceptivne tablete.


P: Šta podrazumijeva hitna kontracepcija tj. tableta za dan poslije?
O: Tableta za dan poslije je privremena kontracepcija koju treba koristiti u iznimnim slučajevima. Ona služi za zaštitu od trudnoće kada se desio nezaštićen seksualni odnos ili je tokom odnosa kondom pukao ili spao. Postoji način da se moguća trudnoća spriječi i treba posjetiti ginekologa.


P: Šta su to spermicidna sredstva (hemijska kontracepcija), koliko su sigurne i kada se preporučuju?
O: Vaginalne kreme, paste, gelovi i tablete sadrže supstancu nonoxylon koja onemogućava kretanje spermatozoida i onesposobljava ih za oplodnju. Spermatocidna sredstva se stavljaju u vaginu desetak minuta prije seksualnog odnosa. Opšte je mišljenje da njihova sigurnost nije velika, te se preporučuju u kombinaciji sa još nekom kontraceptivnom metodom kao dijafragma i cervikalna kapa. Preporučuju se u situacijama kada je mogućnost trudnoće inače smanjena i to: dojenje, perimenopauza i neplodni dani.


P: Šta je to intrauterina kontracepcija (spirala) i za koje žene je pogodna?
O: Intrauterina kontracepcija je takav vid sprječavanja neželjene trudnoće koji se vrši putem nekog čvrstog tijela koje se drži unutar materične šupljine. Intrauterini uložci mogu biti inertni i medicirani (imaju dodatak bakra ili srebra ili progestagen). Najpoznatiji modeli podsjećaju na spiralu, pa se taj termin održao do danas.
Ovaj vid kontracepcije povoljan je za žene koje su bar jedno dijete rodile, koje imaju redovne menstruacije koje nisu obilne. Veoma je važno da stanje na grliću materice bude uredno, te da žene koje koriste ovaj vid kontracepcije ne mijenjaju često seksualnog partnera. Spirala je pogodna kod žena koje ne mogu uzimani hormonsku kontracepciju, a to su: žene sa sistemskim oboljenjima, endokrina oboljenja, nervna oboljenja, dijabetes, proširene vene, žene starije od 40 godina, žene pušači preko 35 godina kao i stanje poslije carskog reza. Spirale sa dodatkom progesterona su pogodne kod žena sa obilnim, neredovnim i produženim menstruacijama.P: Koje je kontraceptivno sredstvo najčešće praktikovano?
O: Kondom je najčešće praktikovano kontraceptivno sredstvo. Napravljen je najčešće od lateksa ili poliuretana koji su izuzetno rastegljivi i sprječavaju odlazak sjemene tečnosti u vaginu. Veoma je bitna zaštitna uloga kondoma od seksualno prenosivih bolesti.Sigurnost i djelotvornost su najvažniji faktori, ali i praktičnost, dostupnost i cijena. Pri izboru metode važno je biti informisan o njenim prednostima i nedostacima, mogućim popratnim efektima, djelotvornosti zaštite od trudnoće i spolno prenosivih infekcija, te o pravilnom načinu upotrebe.Potrebno je uzeti u obzir i vašu dob, zdravstveno stanje, koliko često imate spolne odnose, te osobne stavove i uvjerenja. Potrebno je konsultovati se sa ljekarom koji će vam pomoći u donošenju odluke, a za neke metode je liječnički pregled obavezan.


Kompletan ginekološki pregled je veoma važan dio brige o zdravlju svake žene. Stoga, vodite računa o sebi! Kontrolišite svoje zdravlje redovnim pregledima! Ne zaboravite da se redovitim pregledom, možete spasiti od bolesti koje najšešće pogađaju žene! 


Za termine ili neka pitanja, kontaktirajte nas na broj telefona: 035/ 258-450 ili 061/ 100-195.

Adresa: Barok, Trg Slobode, 75000 Tuzla, BiH.

                                                                          Dobrodošle.

Razgovarala: Meliha Horić - Džanković

Instagram