Dova koja se uči uoči BajramaKurban bajram nam je pred pragom, a u oči kojeg trebamo i proučiti dove.S obzirom na to da nas dijeli samo jedan dan do Bajrama, treba iskoristiti noći uoči Bajrama za dove koje se ne odibjaju. U noći uoči Bajrama dova se prima kao što se primaju dove, kao uoči petka...


Ebu-d-Derda', r.a, poznati ashab, kaže: "Ko provede noć uoči Bajrama u ibadetu Allahu, neće mu umrijeti srce onoga dana kada srca budu umirala!" (bilježi Bejheki)
Mustehab je noć uoči Bajrama, a koju treba oživjeti zikrom, namazom, učenjem Kur'ana, tekbirom, tesbihom i istigfarom. Ako se ne može provesti cijela noć u ibadetu Allahu Uzvišenom, onda treba prakticirati jednu trećinu ili bar jedan dio noći. U noći uoči Bajrama, trebate mnogo učiti tekbire, i tako činiti sve do početka Ramazanskog bajram-namaza, a za vrijeme Kurban-bajrama tekbire treba učiti sve do ikindije četvrtog dana Bajrama. To je vadžib za svakog punoljetnog muslimana nakon svih farz namaza.

Tekbiri-tesrik glasi:Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illellahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi-l-hamd. 

Poznato je da Uzvišeni Allah dž.š. uslišava molbe kod posebnih prilika, a neke od njih su: noć uoči petka, noć uoči Kurban i Ramazanskog bajrama, pred iftar, između ezana i ikameta, kada pada kiša, kada se vidi Kaba..., stoga pomolite se i dragi Allah dž.š. uslišit će sve vaše molitve.

Pripremila: Meliha Horić Džanković

Instagram