Dova za noć Lejletu-l-kadr


Preporučujemo vam da proučite ovu kratku dovu

koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 

preporučio da se uči u noći Lejletu-l-kadr.Aiša, radijallahu anha, upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada bih znala da je Lejletu-l-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?” 


Poslanik odgovori: "Reci: ALLAHUMME INNEKE 'AFUVVUN, TUHIBBUL-'AFWE, FA'FU ANNI! 

"Gospodaru moj, zaista si Ti Onaj koji praštaš i voliš oprost, pa mi oprosti." (Tirmizi, Ibnu Madže, hadis sahih, Silsiletu Sahihe 3337, Albani)


Pripremila: Mediha Horić Aličić

Instagram