Post u mjesecu Ramazanu - lijek za dušu i tijelo
Ramazan je idealna prilika za otkrivanje tajni posta, duhovno uzdignuće, tjelesno ozdravljenje i zadobijanie Allahove dž.š. milosti. 
"Sijam" je arapska riječ koja znači "suzdržati se", a šerijatsko značenje ove riječi je "suzdržavanje od stvari koje kvare post od izlaska do zalaska sunca, a prije toga imajući nijjet da se posti." 
Jedan on najvećih oblika ibadeta je post, koji je Allah propisao Svojim robovima, kao što On kaže: “O, vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da bi ste se grijeha klonili.” (Prijevod značenja, 2;183)

Allah je blagoslovio Svoje robove sa mnogim vidovima Svoje dobrote, u kojima se njihova dobra djela umnogostručavaju, njihova loša djela opraštaju, njihovi stepeni podižu, srca vjernika se okreću Svome Gospodaru, oni koji se čiste postižu ono što žele, a oni koji se kvare propadaju. Allah je stvorio Svoje robove da Mu ibadet čine, kao što On kaže (u prijevodu značenja): “Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.” ( 51;56)

On ih upućuje da Mu zahvaljuju, zbog propisanog posta: “....i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.” (prijevod značenja, 2;185) On im je omilio post, učinio im ga lakim, pa ljudima nije teško da napuste svoje navike. Allah, subhanehu we te'ala, kaže: ”...i to neznatan broj dana…” (prijevod značenja, 2;184).

    

Ima mnogo mudrosti i koristi u postu, a koji su vezani za bogobojaznost. Njegovo značenje je da ako se čovjek drži halala u nadi da zaradi Allahovo zadovoljstvo, i zbog strah od Allahove kazne, na taj način mu postaje lakše da odustane od harama.

Nema sumnja da se u ovom mjesecu srca vjernika okreću Najmilostivijem Gospodaru, da strahuju od Gospodara na nebesima, i nadaju se Njegovoj nagradi i uspjehu, Džennetu. Allah ima milosti prema njima, i zadržava nevolje i haram daleko od njih, kao što kaže: “...a onome od vas koji bude bolestan ili na putu, isti broj drugih dana.” (Prijevod značenja, 2;184)

Pošto je nagrada ovog ibadet velika, neophodno je naučiti njegove propise, da bi muslimani znali šta je obavezno, pa da to čine, i šta je haram, pa da ga ostave.

Pripremila: Mediha Horić Aličić

Instagram