Šta je nijjet u mjesecu Ramazanu?
Šta je zapravo nijjet i kada se čini? Osoba koja posti ramazan ne treba ponavljati svoj nijjet svaku noć u toku ramazana. Njemu je dovoljan nijjet na početku ramazana.
Nijjet znači odluka u srcu da se nešto učini, izgovarati nijet naglas je bidat, i svako onaj koji zna da je sutra jedan od dana ramazana, i želi da ga posti, je samim tim učinio nijjet. (Madžmu' Fetawa šejh El-Islam, 25/215). 
Nijjet se može učiniti u bilo koje doba noći, pa makar i odmah prije sabaha. 

Nijjet se zahtjeva u postu koji je fard, kao i u postu propuštenih dana obaveznog posta, ili u postu iskupljenja, jer kaže Resul, sallAllahu alejhi we sellem: ''Nema posta onome koji nije imao nijjet da posti noć prije.'' (Ebu Dawud, br. 2454). 

Osoba koja posti ramazan ne treba ponavljati svoj nijjet svaku noć u toku ramazana. Njemu je dovoljan nijjet na početku ramazana.


Ako se nijjet prekine zbog putovanja ili bolesti na primjer, onda nijjet treba da se obnovi čim uzroka za prekid posta nestane. 

Činiti nijjet noć prije dobrovoljnog posta nije obaveza, jer kaže Aiša, radijAllahu anha: ''Ušao je Resul, sallAllahu alejhi we sellem, u toku dana kod mene, pa me upita: 'Ima li šta za jelo?' Ja mu rekoh: 'Nema.' Kaže Resul: 'Onda ću postiti.''' (Muslim, 2/809, 'Abd el-Baaqi). 

Ako neko započne sa obaveznim postom, kao što je napaštanje propuštenih dana ramazana, ili ispunjavanje zakletve, ili iskupljenje, onda mora upotpuniti svoj post i nema ga pravo prekidati osim sa opravdanim razlogom. 

Pripremila: Mediha Horić Aličić

Instagram