Urinarne infekcije u trudnoćiInfekcija urotrakta predstavlja značajan problem i oko 10 posto bolesnika obraća se ljekaru opšte prakse zbog tegoba koje ukazuju na postojanje infekcije urotrakta. Infekcije urotrakta mnogo se češće sreću kod žena nego kod muškaraca, zbog razlike u anatomskoj građi donjih mokraćnih puteva. Smatra se da 50 posto žena najmanje jedan put u životu ima simptomatsku infekciju mokraćnih puteva, a najčešće se radi o nekomplikovanom cistitisu.O urinarnoj infekciji u trudnoći, razgovarali smo sa dr. Mahirom Jahić, ginekološke ordinacije "Dr. Mahira Jahić iz Tuzle".
P: Šta je infekcija urinarnog trakta i kako i zbog čega se može javiti u trdnoći?
O: Infekcije urinarnog trakta najčešće su bakterijske infekcije u trudnoći. Njihova učestalost je veća zahvaljujući i fiziološkim promjenama urinarnog sistema tokom trudnoće. Tako se tokom trudnoće veličina bubrega normalno poveća, pojača rad bubrega, smanji pokretljivost uretera, poveća izlučivanje šećera putem urina, kao i određenih aminokiselina, a sve to je prirodno dobra podloga za razvoj infekcije mokraćnih puteva.P: Koji su faktori koji pogoduju razvoju urinarne infekcije u trudnoći?
O: Faktori koji još pogoduju razvoju infekcije u trudnoći su: veći broj porođaja, starije trudnice, postojanje anemije u trudnoći, prethodno česte infekcije mokraćnih puteva, kao i loša perinatalna zaštita, trudnice koje imaju šećernu bolest, trudnice sa transplantiranim bubrezima i sl. su sklonije ovim infekcijama. 

P: Koliko je važna kontrola urina u trudnoći?
O: Kontrola urina tokom trudnoće je obavezna.
Nalaz urina se kontroliše najmanje 4 puta:
- I kontrola u 8-12 nedjelji trudnoće i obavezno urinokultura,
- II kontrola od 22-24 nedjelja trudnoće,
- III kontrola od 31-34 nedjelja trudnoće i
- IV kontrola tokom 36-38 nedjelja trudnoće.P: Šta je to asimptomatska bakteriurija?

O: Asimptomatska bakteriurija je veoma ozbiljno stanje u trudnoći, a van trudnoće ona se ne liječi. Nema jasnih simptoma koji mogu pokazati da je u pitanju infekcija mokraćnih kanala. U trudnoći se obavezno liječi radi komplikacija koje nose posljedice i za trudnicu i za plod. Učestalost u trudnoći se kreće od 5-10%.

Postojanje infekcije urinarnog trakta pokazuje nalaz urina sa signifikatnom bakteriurijom i većim brojem leukocita. Najčešća se javlja u drugom i trećem trimestru i kod trudnica starijih od 25 godina života.

P: Koji su uzročnici asimptomatske bakteriurije u trudnoći?
O: Uzročnici asimptomatske bakteriurije u trudnoći su: Escerichia coli 75%, Klebsiella pneumonie 20%, Proteus mirabilis 8%, Enterococcus faecalis 5%.

P: Kako se dijagnoza asimptomatske bakteriurije postavlja?
O: Dijagnoza asimptomatske bakteriurije se postavlja: nalazom urina i urinokulture.P: Da li svaka trudnica sa bakteriurijom mora biti podvrgnuta liječenju i kako se liječnje sprovodi?
O: Da, svaka trudnica sa bakteriurijom mora biti podvrgnuta liječenju. Liječenje se sprovodi na osnovu izolacije uzročnika i na osnovu antibiograma.

P: Šta ako se tokom trudnoće ne uključe lijekovi i kakve su posljedice?
O: Ako se tokom trudnoće ne uključe lijekovi asimptomatska bakteriurija se u 40-60% komplikuje. Infekcija može da se proširi na mokraćnu bešiku i bubrege i nastane akutni pijelonefritis što je vrlo ozbiljno stanje koje zahtijeva hospitalizaciju trudnice.

P: Koje su komplikacije koje se javljaju kod trudnica sa infekcijom urinarnih puteva?
O: Komplikacije koje se javljaju kod trudnica sa infekcijom urinarnih puteva su česte, a dugotrajnu infekciju mokraćnih puteva prati sekundarna anemija i povišen krvni pritisak u trudnoći. Ako se tokom infekcije urinarnih puteva razvije visoka temperatura, tada se češće javljaju spontani pobačaji, prijevremeni porođaj i intrauterina smrt ploda.
Neliječene infekcije urinarnog sistema u trudnoći mogu ozbiljno narušiti zdravlje trudnice i ploda. Stoga, želite li da do toga ne dođe, izvršite kontrolu urina tokom trudnoće, koja je obavezna.
UKOLIKO STE PROPUSTILE, PREDLAŽEMO DA PROČITATE:              

Za termine ili neka pitanja, kontaktirajte nas na broj telefona: 035/ 258-450 ili 061/ 100-195.

Adresa: Barok, Trg Slobode, 75000 Tuzla, BiH.


Razgovarala: Meliha Horić - Džanković

Instagram