Da li su djeca sigurna u virtualnom svijetu?


Da li su djeca sigurna u virtualnom svijetu i mogu li roditelji biti mirni? Na koje načine roditelji trebaju najbolje postupiti sa djetetom. Razgovor, pravila i strpljenje potrebni su roditeljima i djeci.


Mnogi roditelji se vjerovatno pitaju mogu li se i kako djeca sigurno koriste internet? To se može učiniti nemogućem jer je riječ o otvorenom prostoru u kojem djeca imaju mogućnost na razne informacije, dopisivanje, pretraživanje, objavljivanje, komentarisanje... Nudimo vam nekoliko savjeta koje možete primjeniti kod djece, kako bi bila sigurna u virtualnom svijetu:

  • Djeci i mladima dajte do znanja da ste zainteresovani za njihove on-line aktivnosti.
  • Postavite računar u dnevnu, a ne u dječiju sobu.
  • Zajedno sa djetetom postavite pravila kojih ćete se pridržavati prilikom korištenja interneta


  • Djeci objasnite ko je stranac u stvarnom i virtualnom svijetu.
  • Objasnite djeci i mladima koje su moguće opasnosti susreta s osobom koju poznaje samo preko chata i interneta, slanja vlastitih fotografija kao i pojam dječije pornografije.
  • Upozorite ih da nekritičan razgovor s nepoznatim osobama, posebno o seksualnim temama, može biti opasan za njih


Vaša djeca mogu znati više od vas o tehnologiji, a vi znate više o životu. Dopušteno vam je postaviti pravila i tražiti njihovo poštivanje jer ste vi roditelj!

UKOLIKO STE PROPUSTILE, PREDLAŽEMO DA PROČITATE:


Pripremila: Mediha Horić Aličić

Instagram