Kako kvalitetno napisati biografiju?


Dobra biografija je odskočna daska u poslovni svijet, a posebno ju  je teško napisati ako nemate radnog iskustva. Ne brinite, rješenje postoji u vašem stilu pisanja, jasnom, sažetom i istinitom tekstu, slici i popratnom pismu.Kada ste u prilici da govorite  o sebi, to ne prihvaćate potpuno prirodno. Nitko od vas ne traži da se predstavite kao idealni. Svaki poslodavac traži biografiju u pismenom smislu, pomoću koje saznate više o osobi sa kojom namjerava surađivati.

CV (lat. curriculum vitae) - biografija je hronološki opis vaših akademskih i van akademskih uspjeha. Biografiju pišite na računaru, font slova 12 Arial ili Times New Roman, prored 1.5, pazite da ne prelazi dužinu jedne A4 stranice.

Pisanje biografije zavisi od povoda za pisanje, koje se razlikuju u odnosu na to da li: prvi put konkurišete za posao, prelazite li u drugu firmu, konkurišete li za stipendiju ili nagradu.

Vaša biografija treba da sadrži sljedeće:


  •  lične podatke(adresa, kontakt, telefon i email)
  • bračno stanje
  • podatke o školovanju
  • stepen obrazovanja i stepen stručne spreme
  • informacije o prethodnom zaposlenju (ime organizacije i radno mjesto)
  • podatke o priznanjima i nagradama
  • znanje stranih jezika i rada na računaru
  • preporuke
  • fotografija
  • hobi.

Uz biografiju trebate poslati i popratno pismo. Popratno pismo  je dokument koji prati vašu biografiju kada konkurišete na neko radno mjesto. Cilj popratnog pisma je da uvede poslodavca u vašu biografiju i ukaže na radna iskustva i aktivnosti koje su od vašeg značaja za radno mjesto na koje se prijavljujete, kao i da predstavite na pravi način vaše kvalitete i sposobnosti. Dobro napisano popratno pismo treba da stimuliše poslodavca da vas pozove na intervju. 

Vaša biografija treba da Vas predstavi u najboljem svjetlu, da vam bude odskočna daska u poslovnom svijetu. Kvalitetno napisana biografija je sredstvo koje će vam dati šansu za intervju i željenog radno mjesto.


Pripremila: Mediha Horić Aličić

Instagram