Bljuckanje kod bebe: šta možete učiniti da to prestane?
Nakon obroka gotovo sve bebe iz usta izbacuju male količine mlijeka. Obično bljuckaju kroz usta, a mogu i kroz nos, a to im se događa bez obzira hrane li se na majčinim prsima ili na bočicu.

Bluckanje vas ne treba brinuti ukoliko nije u mlazu i nije previše učestalo. 


Razlog bljuckanju je fiziološka slabost mišićnog snopa donjeg dijela jednjaka i želudca, zbog čega dijete izbaci višak mlijeka ili višak zraka što ga je progutalo ako je prenaglo jelo. 

Kako beba sazrijeva, bljuckanje postaje sve manji problem. 

Šta možete učiniti? 
Dijete se naguta zraka kada jede halapljivo, ili kada prije hranjenja jako plače. Zato ga je važno smiriti prije hranjenja i držati ga u uspravnom položaju kako bi izbacilo progutani zrak "podrignuo", a tek ga potom nahraniti. Nakon svakog hranjenja, a ako jede halapljivo i za vrijeme hranjenja, dijete treba uspraviti da bi izbacilo zrak.

Pripremila: Meliha Horić - Džanković

Instagram