Znate li šta najviše smeta korisnikicima koji preko internera pronalaze potencijalnog partnera?
Na ovo biste trebali obratiti pažnju ukoliko sa nekim komunicirate preko interneta: fb ili drugih društvenih mreža, posebice ukoliko ste u potrazi za potencijalnim partnerom!

Ukoliko preko interneta pronalazite partnera, obratite pažnju na pravopisne greške, koje vašeg potencijalnog partnera mogu naljutiti i smetati! 
Pri pronalaženju partnera putem interneta, 58 posto korisnika najviše smetaju pravopisne greške potencijalnih partnera i više nego loš izgled na fotografijama. Iz toga bi se moglo zaključiti da su i na internetu inteligencija i znanje važniji od dobrog izgleda.
Pripremila: Meliha Horić - Džanković

Instagram