Fetalni skrining- ultrazvučni pregled za rano otkrivanje anomalija ploda

FETALNI SKRINING JE JEDNA OD METODA RANOG OTKRIVANJA ANOMALIJA PLODA. 

To je poseban ultrazvučni pregled koji služi za ranu dijagnostiku fetalnih anomalija i hromozomopatija (hromozomopatije su poremećaji u razvoju hromozoma od kojih je Down sy jedan od nama dobro poznatih).


O fetalnim skrining - ultrazvučnom pregledu za rano otkrivanje anomalija ploda, razgovarali smo sa dr. Mahirom Jahić, ginekološke ordinacije "Dr. Mahira Jahić iz Tuzle".

P: Kada je preporučljivo da se radi Fetalni skrining- ultrazvučni pregled za rano otkrivanje anomalija ploda?

O: Radi se u periodu od 11 do 14 nedjelje trudnoće kada je veličina ploda od 45 mm do 84 mm, a optimalna veličina je 60 mm.

Ovaj period je veoma bitan za pregled jer je plod tada formiran i na njemu se vide: glava, trup, ruke, noge, srce, bubrezi, mokraćna bešika i moguća je analiza cijelog ploda.


P: Da li je bezbolan i siguran fetalni skrining- ultrazvučni pregled za rano otkrivanje anomalija ploda?

O: Neinvazivan je, bezbolan i siguran pregled u trudnoći (to znači da ne postoji apsolutno nikakva štetnost niti za majku niti za plod). Traje oko 20-30 minuta i nije potrebna posebna priprema.


P: Šta se sve analizira fetalnim skrining - ultrazvučnim pregledom za rano otkrivanje anomalija ploda? ?

O: Ovim pregledom se analizira starost ploda, anatomija ploda, vitalnost, smještaj posteljice, izgled pupčanika, količina plodove vode, frekvenca srca i traže se UZ markeri na hromozomopatije.


P: Šta su ultrazvučni markeni?

O: Ultrazvučni markeri su promjene na plodu koje se traže i to su: povećan nuhalni nabor, odsustvo nosne kosti, tupi facijalni ugao, poremećena frekvenca srca, patološki protok kroz duktus venozus itd.

Jedan od najčešćih i najboljih pokazatelja da se nešto dešava sa plodom jeste povećan nuhalni nabor (NN).

To je nakupljanje tečnosti u vratnom dijelu kičme ploda koje se vidi samo u određenom periodu starosti ploda i ako je povećan pokazatelj je da sa plodom nešto nije uredu. Patološki NN je iznad 2,5 mm. Što je veći NN to je veća šansa za hromozomopatiju!

Kada je povećan NN takve trudnoće se obično završavaju: 50% Down sy, 25% trizomija 18 ili 13, 10% Tarner i 15% druge hromozomopatije.

Plodovi sa povećanim NN imaju 30% veću šansu da imaju srčani defekt ( to je indikacija za fetalnu ehokardiografiju)

Povećan NN povezan sa većom učestalošću dijafragmalne hernije, omfalocele i megaciste (prolaps želuca u prsište, defekt prednjeg trbušnog zida i povećana mokraćna bešika).
P: Da li je obavezan fetalni skrining- ultrazvučni pregled za rano otkrivanje anomalija ploda za sve trudnice i ima li rizik od pobačaja?

O: Fetalni skrining koji je neinvazivna metoda koja treba da se radi svim trudnicama, ima mogućnosti ranog otkrivanja promjena na plodu, a nema rizika za pobačaj.

Ako su određeni markeri pozitivni predlaže se ekspertni UZ pregled sa 16 nedjelja trudnoće, biohemijski probir ili rana amniocenteza.

Svaka trudnica sa urednim fetalnim skriningom mora imati i dalje ultrazvučne kontrole (UZ). Preporučuje se UZ pregled sa 18-22 nedjelja trudnoće.

Tokom trudnoće su potrebni redovni pregledi. Pregledi u trudnoći sadrže: akušerski pregled (ginekološki pregled u trudnoći), laboratorijske analize i ultrazvučni pregled. Tokom uredne trudnoće potrebno je imati 10 ginekoloških pregleda, 4 ultrazvučna (I- rana trudnoća, II Fetalni skrining, III 20-24 nedjelja trudnoće, IV 30-32 nedjelja trudnoće) i 3 pregleda osnovnih laboratorijskih nalaza.


Za termine ili neka pitanja, kontaktirajte nas na broj telefona: 035/ 258-450 ili 061/ 100-195.

Adresa: Barok, Trg Slobode, 75000 Tuzla, BiH.


Razgovarala: Meliha Horić - Džanković

Instagram