Kako prepoznati i poticati nadarenost kod djecePrepoznati nadarenost kod djeteta i usmjeriti ga da pravilno razvija i maksimalno iskoristi svoje sposobnosti je veliki izazov. Što ranije identificiranje i upućivanje nadarenog djeteta na odgovarajuće programe je prvi korak prema ostvarenju njegova potpunog psihološkog i socijalnog razvoja. U podsticanju razvoja nadarenosti najvažniju ulogu ima škola i ukupno okruženje, odnosi u kojima nadareni mogu da iskazuju i razvijaju svoje potencijale i slobodno ih promovišu. 

Roditelji nadarenih mladih se svjesno impliciraju u podržavanju nadarenih tako što im omogućavaju posebne uslove, ili ih upućuju prema stručnjaku, ili u pravcu samoobrazovanja. 


Činioci podsticaja razvoja nadarenosti su i nastavnici spremni da prilagođavaju svoj rad potrebama nadarenih učenika, mijenjajući njihovu poziciju u radu, dajući im mnogo više prostora za kreativno delovanje i bogateći im iskustva i izvan škole.


Uočavanje znakova nadarenosti najznačajnija je početna stepenica u brizi za razvoj nadarenih, a tu možemo razlikovati nekoliko oblika angažiranosti okoline koji imaju različite utjecaje na razvoj darovitosti.


1.  Opažanje znakova nadarenosti započinju roditelji već u prvoj godini života. Oni kod svog djeteta mogu opaziti da specifično reaguje na neke karakteristike okoline (zvuk, boju, oblik, socijalne situacije). Čak i kad roditelji ne interpretiraju te znakove kao signale za početak sistematskog razvijanja nadarenosti, ova će zapažanja ipak djelovati na njihov odnos prema djetetu: njihova očekivanja razvojnih rezultata bit će viša, što će na razvoj djelovati poticajno.


2. Prepoznavanje znakova nadarenosti – Roditelji visoko postavljaju očekivanja od djetetovih razvojnih mogućnosti, i ujedno biraju i stvaraju situacije koje će najpovoljnije djelovati na razvoj nadarenosti. „Bavljenje“ djetetom, sistemski i planirano obogaćivanje dječjeg iskustva, te organizovanje sve složenijih obrazovnih situacija u skladu s rastućim mogućnostima djeteta, najčešći je oblik reagiranja okoline na prepoznavanje znakova nadarenosti.


3. Identifikacija je stručno utvrđivanje da li su opaženi i prepoznati signali doista znakovi nadarenosti. U identifikaciji se odlučuje o daljoj sudbini razvoja nadarenosti. Neadekvatni mjerni instrumenti, neprimjeren način ili vrijeme identifikacije, neprepoznatljivost pojedinih kategorija djece samo su neki od faktora koji doprinose da neka djeca koja bi imala velike mogućnosti razvoja ostanu neprimijećena.


4. Označavanje ili etiketiranje je popratna posljedica identifikacije, jer identifikacijom utvrđena karakteristika (nadaren ili nenadaren) svrstava pojedinca u kategoriju stereotipnih karakteristika. Opći stereotip kategorije postaje osnova za stav okoline prema pojedincu, što ima posljedice po njegov razvoj, a i za razvoj onih koji su tim stereotipom  dotaknuti.
Ljudi koji pomažu rast i razvoj nadarene djece čine sljedeće:

 • pokazuju djetetu da su im važna njegova uvjerenja, osjećaji i postupci,


 • pomažu djetetu otkriti, izraziti i prihvatiti svoje osjećaje,


 • pokazuju da razumiju i prihvataju svoje osjećaje,


 • jasno pokazuju da cijene dijete kao cjelinu, a ne same njegove sposobnosti i postignuća,


 • izražavaju da cijene njegove jedinstvene karakteristike,


 • dopuštaju mu da razvije svoje posebne interese, potiču ga u tome,


 • odvajaju vrijeme koje će posvetiti samo djetetu,


 • ohrabruju ga i podupiru pokušaje, a ne samo uspjehe,


 • ističu vrijednost produktivne saradnje i sami su modeli da saradnja vodi uspjehu.
Nadarenoj djeci treba osigurati ono što najbolje odgovara njihovom stepenu razvoja, specifičnim potrebama i interesima, potencijalima i sposobnostima. 

Neka od načela za izradu programa za nadarene su:

 • poticanje širenja temeljnih znanja i razvoja verbalnih sposobnosti,


 • uvažavanje posebnih dječjih interesa, omogućiti im da ih zadovoljavaju i produbljuju,


 • omogućiti im da uče ono što ih zanima,


 • omogućiti im da uče na na način koji im najviše odgovara,


 • osigurati korištenje raznolikog materijala u radu,


 • osigurati više vremena za rad,


 • ohrabrivati kreativno i produktivno mišljenje.

Instagram