Hiperaktivno dijete u Školi: kako mu pomoći?
Problemi u školi su najčešći pokazatelj da dijete ima određenih problema. Tek kada bude upućeno na procjenu zbog toga, kroz razgovor sa roditeljima se zaključi da dijete ima poteškoću od najranije dobi. Problem može nastati ukoliko učitelj odluči da ne govori o zapaženom i pokuša se sam nositi sa problemom.Kako bi se spriječilo razvijanje daljnjih problema, važno je da učitelji razumiju specifičan način funkcioniranja hiperaktivne djece koji često negativno utječe na školski uradak i općenito izvršavanje obaveza i odgovornosti. 

Hiperaktivno dijete je zahtijevan učenik i uspješno će učiti u okruženju koje podržava individualne razlike unutar fleksibilnog, strukturiranog pristupa.

Važno je razumijevanje i adekvatno reagiranje na djetetove uspjehe i vrednovanje u iste. Hiperaktivna djeca dobro reagiraju na brižan i poticajan stav učitelja i kao posljedica toga visoko su motivirana i postižu sjajne rezultate. 

Iako je svako hiperaktivno dijete jedinstveno, postoje neki principi i pravila u izgradnji dobrog odnosa, školskog uspjeha i socijalnih vještina.

KAKO UČITELJI MOGU POMOĆI?

U učenju:

·         Razdijelite gradivo u manje cjeline. Postavite realistične ciljeve u skladu sa djetetovim mogućnostima.

·         Složene upute pri rješavanju zadataka razdijelite na nekoliko jednostavnijih. Pri tome zahtijevajte od djeteta da ponovi što treba učiniti kako biste provjerili razumijevanje.

·         Preferirajte usmeno ispitivanje. Hiperaktivna djeca postižu bolje rezultate i lakše iskazuju svoje znanje usmenim ispitivanjem.

·         Pokušajte ne davati djetetu kratke vremenske rokove. Rezultat će biti znatno slabiji ako bude u žurbi i pod pritiskom.

·         Kod davanja upute cijelom razredu stanite pokraj hiperaktivnog učenika. Koristite njegov pribor za objašnjavanje.

·         Smjestite hiperaktivnog učenika u prvu klupu. Na tom mjestu najmanje će ga ometati događanja u razredu, manja je mogućnost interakcije s drugom djecom tijekom nastavnog sata, jače će se fokusirati na učitelja, a i vi imate bolji uvid u njegov rad.

·         Pomozite učeniku da odredi razumno početno i krajnje vrijeme za zadatak te pratite njegovo pridržavanje toj strukturi.

·         Istaknite flomasterom u boji riječi, slike i pojmove kako biste usmjerili učenikovu pažnju na bitne informacije.

·         Koristite nagrade i pohvale za dovršenje zadatka unutar predviđenog perioda.

·         Povećajte količinu pomoći učeniku tako što ćete zamoliti nekog od njegovih drugara da mu pomognu, ali ćete i vi sami povećati dužinu kontakta sa njim.

·         Naglasite učenikove interese i snage u razredu, omogućujući prilike da se istakne u najboljem svjetlu.

U razredu:

·         Uredite prostor razreda kako bi se mogle organizirati razne vrste aktivnosti.

·         Nezavisan učenički rad se najbolje odvija na stolu učenika. Pomozite djetetu da ukloni sa stola sve što ometa rad.

·         Rad u malim grupama, podučavanje školskog gradiva.

·         Dogovorite razredna pravila (zajedno sa djecom) kako bi pojasnili očekivanja. Time bi se odredili: slobodno vrijeme, tačnost, ulaženje I kretanje po razredu, slušanje i praćenje učiteljevih uputa, traženje učitelja za pomoć, razgovor s drugim učenicima, sudjelovanje u grupnim raspravama, te ne upadanje u riječ.

·         Objavite dnevni raspored razrednih aktivnosti. Hiperaktivni učenici imaju potrebu znati slijed aktivnosti te njihova vremenska određenja. Rutina i raspored mogu spriječiti probleme s nejasnim očekivanjima.

·         Nagradite učenike za poštivanje razrednih pravila. Pohvalite ga tako da naglasite koje je pravilo poštivalo.


Škola je mjesto gdje svako dijete širi krug svojih poznanstava. Osim učenja to je mjesto za druženje i upoznavanje novih ljudi.

Hiperaktivna djeca imaju poteškoće u uspostavljanju prijateljstava. Uzrok tome su impulsivnost i kratkotrajna pažnja zbog kojih oni teže uče socijalna pravila. 

Kako postaju svjesni sovje izoliranosti i nesposobnosti da zadrže prijatelje potrebna je pomoć odraslih (roditelj, učiteljica) koji će ih uputiti kako da usvoje društveno prihvatljiva ponašanja.

·         Jedan od načina je da omogućite djetetu da u kuću slobodno dovede prijatelje. Hiperaktivno dijete često ne zna kako, ne vjeruje u sebe, srami se pozvati prijatelja kući. Pomozite mu da ga nazove, razgovarajte s njegovim roditeljima. Pomozite mu isplanirati i strukturirati vrijeme koje će djeca provesti zajedno.

·         Vježbajte socijalne vještine. Odredit, u dogovoru s djetetom jedno ili dva društvena ponašanja koja želite pojačati. To može biti tiho pričanje, ne upadanje u riječ i sl. Također odredite sistem nagrađivanja za svako ponašanje kao i posljedice za njegovo nepoštivanje. Vježbajte s djetetom, glumite situacije, potaknite i ohrabrite ga kada upotrijebi novu vještinu s prijateljima. Opažajte dijete u igri i kada primjetite da je upotrijebilo novu vještinu, pohvalite ga ili nagradite.

·         Učinite sve da dijete ne vidi primjer agresivnog ponašanja u kući I učionici. Obratite pažnju na vlastito ponašanje kao i ponašanje ukućana/učenika kako se ne bi dogodilo da nesvjesno budete primjer agresivnog ponašanja svom djetetu.

·         Potaknite dijete na druženje s djecom koja će mu biti pozitivan model za uspješne odnose s vršnjacima.

·         Uključite dijete u slobodne aktivnosti po njegovom odabiru i sklonostima. Pokušajte mu predložiti one aktivnosti koje se odvijaju u malim grupama te su pod vodstvom odrasle osobe. Također je dobro odabrati aktivnosti koje uključuju što manje natjecanja. Ono izaziva povećano uzbuđenje što kod hiperaktivnog djeteta može povećati učestalost neorganiziranog ponašanja.


Instagram