Kako povratiti seksualno uzbuđenje?

Tehika  fokusiranja na senzacije  namjenjena je onima koji imaju problema sa nižim stepenom seksualnog uzbuđenja.


Tehika fokusiranja na senzacije namjenjena je onima koji imaju problema sa nižim stepenom seksualnog uzbuđenja.

 Ovi problemi su često povezani sa anksioznošću kojoj prethodi uvjerenje  o seksualnoj neadekvatnosti. Suština ove tehnike je da se fokus sa imperativa da seks mora imati pomjeri na praćenje senzacija u soptvenom tijelu pre samog seksualnog čina odnosno tokom predigre. Važno je da predigra ne podrazumeva da do seksualnog odnosa mora doći.
Zabrana seksualnog odnosa
Prvi korak u primjeni ove terapijske tehnike je da se par obaveže da će apstinirati od seksualnog odnosa nekoliko nedelja. Logika ovog koraka sastoji se u tome da seksualni problemi obično nastaju usljed ometajućih misli tokom seksualne aktivnosti ili pritiska da osoba prikaže svoju seksualnost u najboljem svjetlu. Apstiniranjem od seksualnog odnosa partneri uče da se fokusiranju na osjećanje zadovoljstva bez prateće anksioznosti o tome kako će izvesti sam seksualni čin.Fokusiranje na senzacije I
Poštujući zabranu iz prethodnog koraka partneri  dobijaju zadatak da kod kuće vježbaju aktivnosti koje izazivaju niži nivo anksioznosti. Instrukcija se sastoji iz toga da partneri samo miluju jedan drugog po telu, isključujući pritom najosetljivije erogene zone grudi i genitalije. Takođe, neki parovi mogu krenuti sa bazičnijim vežbama držanje za ruku ili grljenja u krevetu. Važno je da se ova vežba odigrava u relaksirajućoj atmosferi i laganim tempom. Finalni uspeh je manje vjerovatan ukoliko se jedan od partnera osjeća da ga ovaj drugi požuruje ili je ometen mislima o sljedećem postupku. Ova vježba se odigrava četiri do sedam  puta nedjeljno u zavisnosti od dogovora sa parom.
Fokusiranje na senzacije II
Kada partneri završe prethodnu fazu ali tako da se ne osjećaju anksiozno u vezi sa aktivnostima koje su u okviru nje obavljali (obično nakon dvije nedjelje) prelazi se na slledeću. Ova faza je ista kao i prethodna ali uključuje i stimulaciju grudi i genitalija. Važno je da cilj ove kao ni prethodne vežbe nije stvaranje uzbuđenja i dovođenje do orgazma ukoliko dođe do toga savetuje se da se na kratko prestane sa milovanjem dok se uzbuđenje ne stiša. Ono što jeste cilj ove vježbe je fokusiranje na senzacije u telu i sprječavanje ometajućih misli u kojima osoba postavlja sebi pitanja tipa šta ako i slično. Usmjerenost je na sada i ovde.
Fokusiranje na senzacije III
Kada se prethodna faza završi bez osećanja anksioznosti dolazi do finalne faze. U ovoj fazi dolazi do zadržavanja penisa u vagini s tim što se preporučuje da muškarac drži penis dok on ulazi u vaginu. Kao i u prethodnim vježbama važno je da nakon osjećanja većeg uzbuđenja (u ovom slučaju prederektivnog) partneri olabave tempo dok se ono ne utiša. I ovde se nastavlja sa fokusiranjem na senzacije proizvedene dodirivanjem. Kada jednom uspješno završe ovu fazu, bez osjećanja anksioznosti i uznemiravajućih misli, zabrana seksualnog čina se obustavlja.Tokom procesa izvođenja ovih faza, partneri dobijaju instrukciju da procijene svoje seksualne aktivnosti. Na primjer, procjenjuju stepen sopstvenog zadovoljstva, anksioznosti, količine komunikacije o sopstvenim preferencijama i mogućnost da se fokusiraju na sopstvene doživljaje u tijelu. Ove informacije su bitne kako bi bilo moguće da se nastavi sa sljedećom fazom i pokazuju eventualne znake napretka ili barijera koje mogu da postoje.
Poruka je jasna i dobro istaknuta u svim dijelovima teksta. Misli o eventualnom seksualnom ,,neuspjehu“ i neadekvatnosti koje stvaraju anksioznost negativno utiču na seksualni odnos. Ukoliko se odustane od zahtjeva za pokazivanjem u idealnom svjetlu i pritiska da mora doći do penetracije po svaku cijenu i za razliku od toga fokusira na sopstvene senzacije same po sebi to povećava vjerovatnoću da se seksualno uzbuđenje održava i neguje.
Sanja Marjanović, dipl.psiholog

DRUGIMA SE SVIDJELO I...

0 komentari

Napomena:

Sadržaj na ovom magazinu je informativnog i motivacijskog karaktera. Namjera nam je da upoznamo čitatelje sa različitim pravcima nove sociološke misli, pozitivne pishologije i duhovnosti. Sadržaj u ovom tekstu nije zamjena za stručni medicinski savjet - ukoliko imate ozbiljnih psiholoških problema, obratite se liječniku i/li psihoterapeutu.

Instagram

CLOSE