Kako odabrati pravo zanimanje i karijeru?Biranje zanimanja je postepen proces koji počinje puno prije adolescencije. Mladi ljudi se kreću kroz nekoliko stadija razvoja profesionalnog interesa:Razdoblje maštanja (rano i srednje djetinjstvo) - U tom periodu djeca stiču uvid u moguće opcije za zanimanje tako što o njima maštaju.

Provizorno razdoblje (rana i srednja adolescencija) - Vrednovanje opcija za zanimanje na temelju ličnih interesa prerasta u to da se u obzir uzimaju i svoje sposobnosti i vrijednosti.

Realistično razdoblje (kasna adolescencija i rana odrasla dob) - Mladi se odlučuju za neku kategoriju zanimanja, a potom i zanimanje.

Faktori koji utiču na izbor zanimanja:

Ličnost Ljude privlače ona zanimanja koja su komplementarna sa njihovim ličnostima. Osoba sklona istraživanju uživa raditi s idejama pa će izabrati naučno zanimanje. Društvena osoba voli komunikaciju sa drugima i bira zanimanja koja se bave ljudima. Realistična osoba voli životne izazove te je sklona odabiru tehničkih zanimanja. Umjetnička osoba ima jaku potrebu za individualnim izražavanjem i traga za umjetničkim poljem. Konvencionalna osoba voli dobro struktuirane zadatke i cijeni materijalizam i društveni status te bira područja bankarstva, računovodstva. Poduzetna osoba je avanturistična ima sposobnost čvrstog vođe te je privlači nadređen položaji ili politika.
Porodični utjecaji Pojedinci koji su odrasli u porodicama visokog socioekonomskog statusa (SES) skloni su izboru zanimanja višeg statusa. Roditelji višeg SES-a vjerovatno će djeci dati važne informacije i podsticaj za višim statusom, dok će roditelji niskog SES-a vjerovatno naglašavati konformizam i poslušnost
Nastavnici – Moć nastavnika kao uzora može imati veliki utjecaj na izbor zanimanja. Tako će učenici rijetko birati zanimanja koja su vezana pa školske predmete i nastavnike koje nisu voljeli.

Rodni stereotipi Promjene u stavovima prema rodnim ulogama podstakle su veći interes žena za netradicionalna zanimanja. Žene također usmjeravaju svoja očekivanja prema manje zahtjevnim karijerama zbog brige oko kombinacije posla i odgoja djece. Žene koje nastavljaju s uspjehom imaju 4 zajednička temelja: fakultetsku okolinu koja podupire napredak žena, interakciju sa fakultetom i stručnjacima, priliku za testiranje svojih sposobnosti, uzore uspješnih žena.

Pristup informacijama o zanimanju Mladi ljudi visokih ambicija i slabog znanja rizični su da postanu „lutajući sanjari“ koji su propustili učiniti strateške izbore za mudro ulaganje vlastitih napora. Nastavnici i savjetnici za profesionalnu orijentaciju u srednjim školama trebali bi se više potruditi u informisanju mladih o zanimanju koje žele raditi – upoznavajući ih s ljudima na tim poslovima, podstičući učešće u vannastavnim aktivnostima i nudeći adekvatnu praksu zbog sticanja iskustva.

Nakon odabira zanimanja, mladi ljudi moraju dobro naučiti svoje radne zadatke, slagati se sa saradnicima na poslu, reagovati na autoritet i štititi vlastite interese.

Kontinuirani razvoj karijere počinje nakon dovršavanja formalnog obrazovanja, a završit će penzionisanjem, dok je diskontinuirani razvoj karijere prekidan ili odgađan odgojem djece ili drugim potrebama. Nakon razdoblja procjene i adaptacije na poslu, mladi se ljudi obično skrase na nekom radnom mjestu. Muškarci s prosječnim razinama uspjeha u karijeri u kasnijoj dobi počinju više naglašavati uloge koje nisu vezane za posao. Muškarci koji su jako uspješni  s vremenom postaju sve angažiraniji u svom poslu.
Iako s dobi opada želja za napredovanjem, većina ljudi još uvijek u svojim radnim ulogama traži izazove i pronalazi zadovoljstvo. Na napredak u karijeri osim prilika utječu i lične karakteristike. Odabir karijere i njen razvoj zavisi od osjećaja samoefikasnosti – uvjerenje u vlastite sposobnosti da se bude uspješan. Mladi ljudi koji su vrlo tjeskobni zbog mogućnosti da će napraviti pogrešku ili da neće uspjeti, postavljaju svoje poslovne težnje ili previsoko ili prenisko. Kada naiđu na prepreke, brzo zaključuju kako su poslovni zahtjevi preteški i odustaju.

Žene i etničke manjine postižu manje nego što bi inače mogle kada bi im se omogućilo da se njihovi talenti potpuno razviju. Žene općenito su koncentrisane u zanimanjima koja nude malo prilika za napredak. Planiranje karijere, posebno žena koje se bave tradicionalnim ženskim zanimanjima, često je kratkoročno i sklono izmjenama. Niska samoefikasnost žena u odnosu na područja rada u kojima dominiraju muškarci ograničava njihove izbore zanimanja i napredak u njima.

Žene angažovane u netradicionalnim zanimanjima obično imaju „maskuline“ osobine – jaku orijentaciju na postignuće, samopouzdanje i vjeruju da će  njihovi napori rezultirati uspjehom. Napredak žena koje su ušle u profesiju visokog statusa osporavaju spolni stereotipi. Žene pripadnice etničkih manjima susreću se s posebno teškim izazovima u realizaciji svog profesionalnog potencijala jer moraju prevladati kombinaciju spolne i rasne diskriminacije. Mlade i sredovječne žene koje izražavaju najveći stepen zadovoljstva životom obično su razvile zadovoljavajuće karijere.


Instagram