Razlika između Papa testa i kolposkopije
Šta je Papa test, šta kolposkopija i u kojem periodu je najbolje uraditi oboje? Na koji način se radi, da li je bolno, koliki je procenat tačnosti i još mnoga pitanja tema su razmišljanja svake žene koja misli o svome zdravlju.

Na ova pitanja, ali i detaljnije odgovor će dati prof.dr.sci Mahira Jahić:
KOLPOSKOPIJA 
Kolposkopija je bezbolna dijagnostička procedura kojom se pod optičkim aparatom koji uvećava 4-40 puta vidno polje, prate promjene na grliću materice, vagini i vulvi.

To je metoda za rano otkrivanje početnih promjena na površini grlića materice (ASCUS, CIN I, CIN II I CIN III), a koje mogu postepeno prerasti u rak grlića materice.
Ovom metodom se mogu prepoznati promjene povezane sa HPV virusom (humani papiloma virus) koji je direktno odgovoran za nastanak karcinoma grlića materice.
Također se može vidjeti već postojeći karcinom grlića materice u početnim ili u naprednom stadijumu. Koristi se i u praćenje uspjeha liječenja promjena na grliću.

Tehnika kolposkopije: 
Kolposkopski pregled se radi na istom stolu i u istom položaju kao obični ginekološki pregled, obavlja se nakon prestanka menstruacijskog krvarenja, ili sredinom ciklusa. Pregled nije bolan, a nelagodan je kao i svaki ginekološki pregled s uzimanjem Papa-testa. 

Kolposkopija traje oko 15 minuta i ne radi se pod anestezijom. Ako je potrebno uzeti komadić tkiva za analizu (biopsija) tada se može dati kratkotrajna lokalna anestezija u sam grlić maternice. Kolposkopija se vrši tako što se prvo aplicira spekulum da bi se kolposkopski pregledali vagina i grlić materice. 

Premazivanjem grlića 3% sirćetnom kiselinom, otklanja se višak sluzi, dok epitel grlića bubri i promjene postaju vidljivije. Dejstvo sirćetne kiseline traje 2-3 minute, te se u slučaju dužeg trajanja pregleda grlić premazuje više puta. 

Po završenom pregledu grlića sirćetnom kiselinom, grlić se premazuje Lugolovim rastvorom (rastvor koji sadrži jod). Zdrave ćelije pločasto slojevitog epitela sadrže glikogen koji je jod pozitivan (grlić dobija tamno braon boju), a ćelije cilindričnog, displazičnog epitela, kao i maligne ćelije, ne sadrže glikogen i jod su negativne. Ovo premazivanje grlića jodnim rastvorom zove se Schillerova proba. 
PAPA TEST
PA-PA pregled je bezbolna metoda uzimanja ćelija sa površine grlića materice i mikroskopski pregled ćelija u cilju otkrivanja karcinoma grlića materice kao i prekanceroznih promjena na grliću, HPV infekcije i drugih infekcija. Uzimanje PAPA testa je vrlo jednostavno, brzo i bezbolno, a idealno vrijeme je od desetog do šesnaestog dana menstrualnog ciklusa, jer je tada uzorak najbolji za citološku analizu. Preporučuje se da prije uzimanja PAPA testa žena nema odnos bar 3 dana i ne koristi vaginalne tablete ili kreme sedam dana prije.


Bris se uzima drvenom špatulom i četkicom sa površine grlića i iz cervikalnog kanala. Kada se uzme bris nanese se na predmetno stakalce koje se stavlja u 96% alkohol koji služi kao sredstvo za fiksiranje, potom se boji po metodi Papanikolau i nakon toga citolog gleda preparat pod mikroskopom i postavlja dijagnozu. ThinPrep test ili tekući PAPA test podrazumijeva uzimanje uzorka stanica s grlića materice uz pomoć specijalne četkice i potapanje u bočicu s tečnošću kako bi se spriječilo isušivanje ćelija, potom filtriranje i uklanjanje ostataka u citološkoj laboratoriji, neposredno prije citološke analize. 
Godišnja PAPA kontrola smanjuje rizik umiranja od karcinoma grlića materice za 90%. Optimalna je PAPA kontrola na šest mjeseci, obavezna jednom godišnje. Tačnost PAPA testa je oko 75 - 80%, u kombinaciji sa drugim metodama (kolposkopija i histologija) tačnost raste do 95%. 
Abnormalnosti u PAPA testu obuhvataju prije svega različite stepene cervikalne displazije - promjene ćelija grlića materice, naročito jezgara (diskarioza) u izgledu, obliku, veličini i intenzitetu obojenosti, kao i smetnje u sazrijevanju epitela, odnosno početni ili mikrokarcinom.


Displazije su prisutne u oko 2 - 5% žena. Njihov maligni potencijal (rizik prelaza u karcinom) iznosi 10 - 15%, a ako se radi o CIS 30 - 50%. 

Razlika između kolposkopije i PAPA testa je ta što se kod kolposkopije grlić materice gleda direktno pod uvećanjem i vidi se mjesto promjene na grliću (ako ga ima), a kod PAPA testa se ćelije grlića materice uzmu sa površine i iz grlića, te se gledaju pod mikroskopom i evidentiraju se promjene na ćelijskom nivou.
Ginekološka ordinacija Dr.Mahira Jahić jedna je od prvih ordinacija koja pruža usluge najsavremenije kolposkopske i PAPA dijagnostike te kompletan program liječenja promjena na grliću materice 
Pripremila: Daniela Čomić

Instagram