Emocionalna inteligencija važnija od tehničkih vještina?Što se ljudi više uspinju u tvrtki, to emocionalna inteligencija postaje važnija. Ljudi počinju uviđati da uspjeh iziskuje više od intelektualne izvrsnosti ili stručnosti te da nam je potrebna druga vrsta vještine za preživljavanje i napredovanje  na sve nestabilnijem tržištu rada u budućnosti. 
Emocionalna inteligencija predstavlja sposobnost prepoznavanja svojih ali i tuđih osjećanja, te njihovu identifikaciju, razumijevanje i sposobnost kontrole istih.

Sigurnost radnog mjesta više ne postoji. Nekad je od uspjeha na studiju i u našim tehničkim vještinama ovisilo kakav ćemo posao dobiti. Danas su akademska ili tehnička sposobnost samo osnovni uvjeti potrebni za početak karijere. 
Ono što nas nakon toga čini „zvijezdom“ su karakteristike  žilavosti, poduzetnosti, optimizma, prilagodljivosti na promjenu i empatije. 

Vrlo malo poslodavaca govori kako su nekoga zaposlili zbog „emocionalne inteligencije“ ali je ona često presudan faktor. Mijenjaju ga sa drugim pojmovima poput karaktera, osobnosti, zrelosti, „mekih vještina“ i poriva prema izvrsnosti. 

Glavni razlog zbog kojeg je emocionalna inteligencija danas toliko važna tvrtkama i zbog kojega je žele razviti među svojim osobljem je    zato što je u konkurentskim djelatnostima rast zahvaljujući novim proizvodima ograničen. Tvrtke se ne nadmeću samo proizvodima, već i time koliko dobro koriste svoje ljude

U izazovnom poslovnom okruženju tvrtku će unaprijediti vještine emocionalne inteligencije.

Poslodavci žele:

  • Slušanje i usmenu komunikaciju;
  • Prilagodljivost i kreativne reakcije na neuspjehe i prepreke;
  • Osobnu kontrolu, samopouzdanje, motivacija za rad u skladu s ciljem, osjećaj želje za razvojem karijere i ponos na postignuća;
  • Grupnu i međuljudsku djelotvornost, suradnju i timski rad, vješto razrješavanje neslaganja;
  • Djelotvornost u organizirnju, želju da se osobno pridonese potencijal za vodstvo.

5 osnovnih emocionalnih sposobnosti koje trebate razvijati:

1. SAMOSVIJEST 
- Svijest o vlastitim osjećanjima i sposobnost da ih koristimo kao smjernice za bolje donošenje odluka. Poznavanje vlastitih sposobnosti i nedostataka. Osjećaj da smo sposobni uhvatiti se u koštac sa većinom stvari.

2. VLADANJE SOBOM 

- Svijesnost i odgađanje zadovoljenja s namjerom ostvarenje ciljeva. Sposobnost oporavljanja od emocionalnog stresa i vladanje vlastitim emocijama.

3.  MOTIVACIJA 

- Razvijanje usredočenosti na postignuće ili cilj, kako bi se frustracije i teškoće objektivno sagledale te kako bi se usavršavale vrline poput poduzetnosti i ustrajnosti.

4. EMPATIJA 

- Savjesnost o tome što drugi ljudi osjećaju i misle te sposobnost utjecanja na široki krug ljudi.5.      DRUŠTVENE VJEŠTINE 

- Snalaženje u bliskim osobnim odnosima ali i osjećaj za društvene mreže te za politiku. Vješta komunikacija sa ljudima i sposobnost suradnje na stvaranju rezultata.

Emocionalna inteligencija može omogućiti maksimalno iskorištavanje tehničkih vještina koje posjedujete. 

Naučnici žele da ostatak svijeta zna zašto oni rade. Programeri žele da ljudi osjete da su oni usmjerenju služenju, da nisu samo „tehničari“. 

Većina tvrtki ima dobro plaćenje majstore koji uspostavljaju odnose s klijentima kako bi osigurali obavljanje poslova. Oni su jednako pametni i često jednako vješti kao i drugo tehničko osoblje, ali posjeduju i sposobnosti slušanja, utjecanja, motiviranja ljudi i njihova pridobivanja na suradnju. 

Emocionalna inteligencija se ne odnosi na ljubaznost ili na izražavanje osjećaja – po srijedi je učenje izražavanja tih osjećaja na primjeren način, i u primjereno vrijeme, te sposobnost suosjećanja sa drugima i dobre suradnje sa drugima.

Što viši položaj imamo u organizaciji, to su „meke vještine“ važnije za dobro obavljanje posla. Na najvišoj rukovoditeljskoj razini tehničke vještine nisu osobito važne. 

Uz očite faktore kao što su želja za uspjehom i sposobnost vođenja timova važni su:

  • Sposobnost za razmišljanje u „širem kontekstu“, odnosno, sposobnost preciznog zacrtavanja budućih smjerova iz gomile sadašnjih informacija
  • Politička svjesnost ili predodžba o tome kako određeni ljudi ili skupine ostvaruju interakciju i utječu jedni na druge
  • Samopouzdanje – vjera u vlastiti potencijal i radnu sposobnost, uz stvarnu sposobnost. To je vjerovanje samo po sebi odličan pokazatelj vaše poslovne uspješnosti.
  • Intuicija – istraživanja poduzetnika i čelnih rukovoditelja otkrila su da je intuicija u srži procesa donošenja odluka. Oni moraju izvoditi analize svojstvene lijevoj moždanoj hemisferi kako bi druge uvjerili u svoje viđenje, ali ih podsvjesna analiza dovodi do ispravnih odluka.
Iako se rađamo sa određenom mjerom prirodne inteligencije koja se nakon tinejdžerskih godina ne mjenja mnogo, emocionalna inteligencija je u velikoj mjeri naučena. 

S vremenom imamo mogućnost razviti svoju sposobnost vladanja vlastitim porivima i emocijama, motiviranja samog sebe i podizati stepen društvene svjesnosti. Stari izrazi za taj proces su „karakter“ i „zrelost“. Za razliku od prirođene inteligencije za njihov smo razvoj odgovorni samo mi.

Piše: Azra Ravnjak Delibegović, psihologinja

Instagram