Šta ako njega boli glava?
Često čujemo da nju "boli glava" u kontekstu izbjegavanja seksualnih odnosa. O tome da i ih njih (muškarce) može isto tako "boljeti glava" rijetko se može čuti. Hajde da vidimo neke od razloga za takvo ćutanje. Krenimo od muškaraca. 


Biti impotentan, ili doživljavati preranu ejakulaciju za muškarca može predstavljati veliki stres, izvor anksioznosti, bijesa i doživljaja sramote. Od "pravog muškarca" se očekuje da uvijek može i uvijek hoće. Razgovarati o tome je normalna i poželjna opcija, međutim muškarci uglavnom izbjegavaju razgovore o tome.Učeni su da se "djela a ne priča mnogo". Nažalost, to dovodi do toga da muškarci uglavnom imaju iskrivljena uvjerenja da svi drugi muškarci mogu i da su fantastični u seksu dok se to samo njima dešava (brza provjera logičkog zaključivanja, ako samo ti imaš problem, kako to da imamo toliko vrsta pilula, afrodizijaka, seksualnu psihoterapiju? Dakle, to se dešava i drugim muškarcima).

Vjerujem da bi razgovori između muškarca prilično smanjili njihov stres, korigovali njihova očekivanja i da bi jedni od drugih mogli puno da nauče. Ali o tome se ne priča uglavnom. Nadalje, muškarci su odgajani tako da ne smiju da plaču ili pokazuju osjećanja, da biti ranjiv nije u redu, i da je on taj koji mora da ima rješenje za sve probleme. 
Ovakva životna filozofija sprječava osobu da se suoči sa svojim emocionalnim reakcijama i da dozvoli sebi da ima problem. Ako problem ne prepoznajemo, nećemo se njime baviti, te će krivac uvijek biti neko drugi ili okolnosti. Samim tim, najčešće se stvara zatvarani krug. Mnogi moji klijenti su željeli da imaju problem organske prirode.Kada bih pitala zašto to žele, odgovor je uzeće pilulu i riješiće stvar. Osim što je riješenje instant, riješenje je i takvo da ne zahtjeva bavljenje sobom i priznavanje da je nešto i do nas samih. Onda uglavnom kažem nešto slično ovome: "U redu, shvatam da bi Vam bilo lakše da je problem organske prirode i da je rješenje jednostavno. Međutim, Vaš urolog i ja se slažemo da je problem psihološke prirode. 

Posmatrajte to ovako, da je problem organske prirode pilulu biste pili svaki put. Ovako ako se posvetite sebi i razumjevanju svog problema, nakon tri-četiri mjeseca terapije više nećete morati da pijete tablete. 

Zapravo, Vi nećete piti tablete ni sada ali Vaš uobičajeno seksualno funkcionisanje očekujemo nakon tog vremenskog perioda. Kako Vam se to čini?". Radionice o seksualnom funkcionisanju se mi puno puta potvrdile teorijska saznanja i rezultate istraživanja, a prije svega, osnovnu hipotezu: "seks je vrlo individualna stvar". I pored toga što je seks sveprisutan, od porno filmova do knjiga, individualna iskustva, stavovi i želje su itekako važne. Poslije svake radionice i terapije, pojavi se neko novo saznanje o temi, o kojoj bismo trebali da znamo sve. 

Ukratko: Erektilna disfunkcija (ED) (ili prema novoj klasifikaciji, DSM-5, erekcijski poremećaj) jeste poremećaj kod kojeg muškarac ne može postići ili održati erekciju do završetka seksualne aktivnosti, tokom šest mjeseci, u većini seksualnih aktivnosti u kojima je učestvovao.
Jako je važno da se vi i vaš partner znate šta se događa između vas, pružite jedno drugom podršku i razumjevanje. Komunikacija nije samo osnovni već i neophodni dio svake veze.
Nerjetko se dešava da uslijed impotencije muškarca, žena krene da sumnja da je problem u njoj, njenoj privlačnosti, da nije dovoljno uzbudljiva, interesantna i da je partner ne voli više. Naravno to može biti istina ponekad, ali mnogo češće se događa, naročito na početku veze, ili seksa za jednu noć, da muškarac bude anksiozan i da uslijed autosugestije sam sebe sabotira. 
Zato je dobro da sa svojim partnerom pričate o svemu, i budete mu podrška. Svi mi smo nesigurni ponekad, naročito kada želimo da ostavimo utisak. A muškarcima se od djetinjstva "serviraju" priče o muškosti, a da ne pričamo o "čuvenim podvizima" za koje je svaki barem jednom čuo. I na taj način, ako taj jedan može, mogu svi. 
Tri faktora koja određuju izglede jednog para da popraviti svoj seksualni život su: 

1.pozitivan stav jednog prema drugome; 
2."neopsjednutost" kakvim-takvim ili nikakvim      seksualnim životom; 
3.doza spremnosti da se eksperimentiše i fleksibilnost 

Svi mi imamo određena očekivanja od seksualnog odnosa, od toga koliko treba da traje, koliko učestalo, do toga da pravimo određene scenarije. Neki od nas vole nježnost, maženje, milovanje, laganu penetraciju, drugi nasuprot tome vole grublji seks, razna pomagala, kostime, neki vole da eksperimentišu sa mjestima, neki sa načinima upražnjavanja seksualnih odnosa, a neki i sa seksualnom orijentacijom.

Međutim, kada muškarac ima perfekcionistička očekivanja u vezi sa svojim seksualnim životom i aktivnošću, i kada se jednom suoči sa ovim problemom uslijed bilo kojeg od razloga o kojima sam već pisala, on kroz određena iracionalna uvjerenja dovodi sebe u stanje nemira, depresije, nesigurnosti, pada samopouzdanja, uz osjećaj srama i stida. Sva ova osjećanja vode daljem održavanju i produbljivanju problema ukoliko se ne radi na njima.Ovaj seksualni problem u velikoj mjeri narušava sliku koju muškarac ima o sebi, ali istovremeno stvara strah u muškarcu da će sada iznevjeriti partnerku, da će se njeno mišljenje promijeniti ili da će naići na podsmjeh. Nažalost, ova očekivanja se u slučaju nekih partnerki potvrde, ali tada se morate zapitati da li je to prava osoba za vas ako vas ne razumije i ne podržava.

Narušena slika o sebi dovodi do straha od budućeg neuspjeha i iščekivanja istog što vodi produbljivanju prvobitnog straha i ponovnom neuspjehu u postizanju erekcije. Naime, muškarac strahovanjem od budućih neuspjeha sebe uvodi u začarani krug, i umjesto da se opusti i uživa u seksualnom odnosu, on se fokusira na to da li će ostvariti erekciju. 

Fokus bi trebao da bude na emocionalnom doživljaju, osjetima koje vode ka užitku i zadovoljstvu, ali uslijed straha muškarac je u stalnom iščekivanju najgoreg scenarija i u većini slučajeva odustaje od seksualnog odnosa i počinje da ga izbjegava. Dakle, u osnovi ovog začaranog kruga su iracionalna uvjerenja o seksualnom odnosu, strah, iščekivanje neuspjeha.

Anksioznost povodom anksioznosti, depresija i stid mogu biti pratioci ovog problema odnosno sekundarni emocionalni poremećaj. 

Stid i depresija se mogu javi povodom same činjenica da muškarac ima ovaj problem i samim tim krene da sebe obezvređuje. Perfekcionistički stav u vezi sa seksualnim odnosom je najznačajniji i vodi prvo pojavi a zatim i održavanju ovog problema. 

Najčešće iracionalne ideje koje se javljaju su: ”Ne smije da mi se desi ponovo. Ja moram da uspijem ovaj put. Ne smije da mi padne. Ako si se to ponovo desi, to je užasno i ja to više ne mogu da podnesem. Mora odmah da mi se digne. Sigurno misli da sam jadan i nesposoban. Koji sam ja mučenik…” Posljedica ovakvog razmišljanja jeste impotencija.

Po teoriji rebt-a (racionalno-emotivno-bihejvioralne terapije) ljudi uznemiravaju sami sebe pogrešnim razmišljanjem i emocionalni problemi nisu uzrokovani samom situacijom, već difunkcionalnim razmišljanjima kao što su preterivanje, rigidno razmišljanje, razmišljanje sve ili ništa, pojednostavljivanje, generalizacija, skok na zaključak. Način razmišljanja je taj koji dovodi do disfunkcionalnih ponašanja i nezdravih emocija. U slučaju impotencije to su izbjegavanje i prekidanje seksualnih odnosa, prekid veze, udaljavanje od partnera, samookrivljavanje, povlačenje.

Muškarci često zaboravljaju da neuspjeh u seksu može biti posljedica niza faktora kao što su umor, bolest, problemi u svakodnevnom funkcionisanju, nezdrav način života, nesigurnost u sopstveni izgled. 

Ako poslije neuspjeha postave sebi apsolutističke zahtjeve da sljedeći put moraju uspjeti, krenu sa obezvrjeđivanjem sebe da su ispali nesposobni, predviđanjima neuspjeha ili osuđivanja i podsmjevanja od strane druge osobe ako im se to ponovo dogodi, uvešće sebe u strah od neuspjeha koji će samo dovesti do otežanog postizanja erekcije. 

Ovakav način razmišljanja usmjerava obraćanje pažnje na erekciju, svaki potez i nivo uzbuđenosti, a ne na samo seksualno uzbuđenje i zadovoljstvo. U takvim situacijama, opuštanje se vrlo rijetko događa, seksualni odnos polako prestaje da bude zadovoljstvo a počinje da bude opterećenje a samim i da se kasnije izbjegava.
U okviru rebt terapije, terapijske intervencije se odnose prije svega na kognitivnu restrukturaciju, odnosno na mijenjanje stavova koje muškarac ima u vezi sa seksualnim funkcionisanjem. Zajedno sa terapeutom, pojedinac radi na bezuslovnom prihvatanju sebe čak i onda kada doživi neuspjeh u seksualnom životu. Kada se oslobodi anksioznosti, depresije i osjećanja stida (nije nužno da se jave sva ova osjećanja), radi se na izgradnji klijentove frustracione tolerancije i edukacija klijenta da se osnaži i kasnije bude sam svoj terapeut u sličnim situacijama.
Zapamtite seks nije: 

Mjera muškosti/ženstvenosti 
Mjera vrijednosti 
Način za rješavanje konflikata i razbijanja dosade 
Način potvrđivanja 
Još jedan minus za partnera 
Običan snošaj 

Iako impotencija ne ugrožava život osobe može biti uzrok velikih patnji: negativno uticati na redovne aktivnosti, dovesti do raskida kvalitetne veze između muškarca i žene, uništava samopouzdanje muškarca, čini ga depresivnim i neraspoloženim, baca sjenku na zadovoljstvo i životnu radost. Uslijed svega toga impotencija je ozbiljan problem i ne treba ćutati o njemu. 

Da li se i kako impotencija liječi?

Liječenje impotencije zavisi od uzroka iste. Ukoliko je uzrok organski liječi se lijekovima, a ukoliko je psihogeni liječi se putem psihoterapije. REBT i KBT su se pokazale kao najefikasnije u rješavanju ove problematike.

Za kraj odgledajte klip iz britanske serije Coupling koji vrlo slikovito upisuje ovaj problem, i pomaže nam da shvatimo mi žene kako je vama muškarcima ali i vama da vidite da niste jedini i da mnogi imaju isti problem, samo najčešće to kriju.


Piše: Bojana Obradović

Bojana Obradović radi kao terapeut u Savjetovalištu Entera u Beogradu, Pop Lukina 20. Završila je osnovne studije kliničke psihologije, master studije psihologije rada na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i rebt psihoterapeut pod supervizijom je. 2013.godine pokreće volonterski projekat "Pričajmo o tome" koji već tri godine besplatno pruža online psihološku podršku studentima, kao i besplatna predavanja i radionice iz oblasti mentalnog zdravlja. Učestvovala je 2015.godine na V Kongresu psihoterapeuta Srbije sa temom erektilne disfunkcije kod muškaraca, dok se u svojoj master tezi bavila sindrom izgaranja. U svom radu primjenjuje rebt&kbt tehnike. Oblasti rada u kojima ima najviše iskustva su: depresija, anksioznost, napadi panike i panični poremećaj, fobije, strah od letenja, seksualne disfunkcije, problemi u učenju, psihološki sterilitet, asertivnost, problemi prilagođavanja, ljubavni problemi. Radi individualno, sa parovima i vodi terapijske grupe i edukativna predavanja. Saradnik je nekoliko portala koji se bave unapređenjem i očuvanjem mentalnog zdravlja. Posjetite Bojaninu facebook-stranicu.

Instagram