Šta položaj Mjeseca u natalnom horoskopu govori o našem životnom putu?

Malo je poznato da je Mesec nosilac prošloživotnih iskustava koje će se u ovom životu reflektovati, najviše kroz emoti...


Malo je poznato da je Mesec nosilac prošloživotnih iskustava koje će se u ovom životu reflektovati, najviše kroz emotivan doživljaj okolnog sveta. On je u osnovi pokazatelj odnosa sa majkom,  porodičnog okruženja, kuće, doma, druge polovine života kao i sam kraj u smislu opisa groba.


Kao što naš životni put kreće od majke, doma i porodice i od ovog odnosa zavisiće, kasnije, naš pogled na žene, majke, rodbinu, otadžbinu, ali i na našu sposobnost emotivnog izražavanja. S toga je jako važna njegova pozicija i planetarna opterećenost. 

Kao što majka (ali i čitav niz predaka) daruje život svome detetu tako mu u amanet ostavlja i deo svoje sudbine, duboko utkanu u podsvest koji će kao najprecizniji instrument voditi tu dušicu dalje kroz život. 

Iz tog razloga nije svejedno da li je Mesec okovan Saturnovim lošim uticajem koji će opteretiti težinom postojanja ili je podstaknut Jupiterom i ostavljen kao zaštitnik koji će zaštititi kad god je to neophodno večitim optimizmom u sam život i sve njegove manifestacije. 


Mesec je i simbol snova pa će najčešće baš u snovima težiti da oslobodi sve one frustracije, nade, želje prikupljene u toku dana. A to umeju da budu izuzetno važne poruke. 

Naše svesno biće često je ugušeno  svakodnevnim obavezama i u večitom  grču za boljom svakodnevnicom, te zaboravljamo sebe i svoje istinske potrebe. Zato je on tu. Da podseti. Da nas nauči zašto smo baš sada i baš ovde, mi sami izabrali, jednom, da se rodimo. Planeta od koje se Mesec udaljuje u natalu upravo govori o kvalitetu, stilu, načinu prošlog života. To su impresije kojih nismo svesni ali koje konstantno osećamo. Poput talenata i razno raznih osećaja, težnji  za koje nemamo racionalno utemeljenje.Ako je to Sunce (uspeh, status,moć) onda ćemo razumeti svoju potrebu da nas svi oko nas poštuju i uzdižu na pijedestal jer to je ono čega se duša najviše seća. Taj osećaj moći ona želi da prenese , čak i ako joj sada životni putevi ne idu u tom smeru. Ako je nekada zloupotrebila ono što je imala, sada će se najverovatnije naći u poziciji onih koji su propatili zbog njenih loših dela. U svakom slučaju želja da uspe biće jaka vodilja sada i ovde.

Ako se Mesec udaljuje od Merkura znaćemo da je osoba mnogo učila, putovala, pisala. I sada će imati stalnu želju za novim saznanjima. Mentalna i fizička pokretljivost ovde će biti duševna hrana. Pa opet, hoće li se osobi otvoriti svi putevi ka kojima stremi zavisi od prošloživotnih dela i namera. Nekad, sva uložena energija biva blokirana poput finansijske nemogućnosti da osoba studira, putuje, saznaje. 


Kroz bol da se ne dosegne željeno, sudbina traži pročišćenje duše. Odricanje od ljubavi ili materijalne sigurnosti u jednom životu ostavlja trag u duši kao tendenciju oduzimanja istog u narednom životu. Zato je važna svaka misao, namera, emocija i delovanje, naravno. Jer sve ostaje zapisano na finijem planu, delu našeg bića koje nema dodir sa svesnim i egoističnim delom.

Kada je Venera ta od koje Mesec odlazi, znaćemo da je život iz koga dolazi bio pun izobilja, ljubavi, uživanja, umetnosti. Naravno, ukoliko je Venera u skladnim aspektima znaćemo da  se osoba nije ogrešila na polju imovine i emocija a to sada rezultira skladnim emotivnim životom.

Da ne nabrajamo dalje, kao što planeta od koje odlazi, Mesec priča o osnovnom kvalitetu prošlog zivota, tako i planeta ka kojoj Mesec ide otkriva glavne smernice i iskustva povezana upravo sa  ovosadašnjim bivstvovanjem. 


Kuća u kojoj je ta planeta, njena osnovna osobina i kvalitet, znak, dispozitor i aspekti nepogrešivo odaju našu misiju. Ono što sada treba da ispunimo, na najhumaniji mogući način.  Savladati loše, a isforsirati najbolje moguće osobine te planete je izuzetno važno.

Pa tako ako Mesec ide ka Suncu, dobra društvena pozicija, moć i bogatstvo je ono što se postavlja kao glavni cilj. Dobro aspektovano Sunce će sa lakoćom  omogućiti sve što duša poželi kad ide u tom pravcu. Ono što ne sme da zaboravi je da će sada morati da postane svetlo drugima. Da pomaže na svaki mogući način. Jer jednom kada odemo, sa sobom nosimo samo ono što smo drugima dali. Ukoliko je Sunce loše aspektovano, do pozicije se dolazi jako teško, ponekad nikako. Jer ego ovde sapliće osobu i onemugućava potpuno ispunjenje.

Ako dobro postavljena Venera dočekuje Mesec onda je ovo pravi blagoslov za dušu. Osoba će biti okružena ljubavlju, harmonijom, mirom. I tada ne sme da zaboravi da isto toliko , ako ne i više, pruži drugima - ljubavi, pažnje i ugodnosti. Na žalost, loše postavljena Venera doneće izuzetno bolna emotivna iskustva. Pa čak i tada osoba mora da prevaziđe sopstvenu bol i da preusmeri svoju potrebu u želju i nameru da ona svima, na emotivnom nivou, udovolji.

Kada je, dobro postavljen Mars, ono čemu duša teži, onda je ovo pokazatelj života koji će zahtevati upornost, hrabrost, aktivnost da se dostigne željeno. Mora da nauči da bude vođa, pokretač, da se bori kroz život. Jer jedino na taj način, ostvaren cilj, njoj će  doneti zadovoljstvo. Stalna kontrola Marsove energije ovde je izazov za dušu. Jer ako je negativno koristi i ulazi u svađe i sukobe, srozava svoju dušu i tu od osećaja uspeha i sreće nema ništa. Loše postavljen Mars doneće dvostruku opterećenost jer jako sabijena Marsova energija je teško kontrolisana i lako pada u zamku tiranije prema svetu oko sebe.

Bez obzira na sve ostale pokazatelje životnog puta, u natalu, Mesec je uvek taj koji govori o suštini životnog puta i koje su lekcije od presudnog značaja za tu inkarnaciju.

Piše: Silvana Đorđević

Rođena  1971. a u  svetu astrologije od devedestih godina, sada već prošlog veka. Tek nakon završene edukacije kod dvojice naših najpoznatijih astrologa Nikole Stojanovića i Predraga Petkovića, počinjem da svoje znanje koristim ne samo za sebe već i za sve one koji su na svom putu samospoznaje negde zastali i upitani za smer svog života pogledali u mom pravcu. U svom tumačenju sveta i sudbine koristim fuziju različitih pogleda iz astrološkog ugla. Vođena mudrošću da ne treba slepo verovati ničemu što nije u skladu sa sopstvenim zdravim razumom, smatram da ovu viševekovnu mudrost ne treba koristiti na sebičan način, upravljajući drugima na osnovu informacija o njihovoj prirodi već samo i isključivo radi razvoja sopstvenih kapaciteta uz stalan napor da se usavršavamo kao duše koje prolaze kroz iskustvo ljudskog života. 

Zašto smo ovde gde jesmo i koje lekcije su za nas važne? Na čemu treba raditi a šta jednostavno prepustiti višoj volji? Mnogo je pitanja i isto toliko odgovora. Astrologija pruža esenciju mudrosti a hoćemo li je mi iskoristiti i na koji način zavisi od naše slobodne volje. Da li ćemo svoj život voditi ili biti vođeni sopstvenim nesvesnim impulsima, na nama je da odlučimo a tada sve postaje lakše jer definisati cilj i sredstvo je već stepenik više na putu našeg duhovnog buđenja.  Za sve astrološke usluge i dodatne informacije Silvana je na raspolaganju na web-stranici www.zvezdenadlanu.rs i facebook-straniciKontakt e-mail: zvezdenadlanu@gmail.com

DRUGIMA SE SVIDJELO I...

0 komentari

Napomena:

Sadržaj na ovom magazinu je informativnog i motivacijskog karaktera. Namjera nam je da upoznamo čitatelje sa različitim pravcima nove sociološke misli, pozitivne pishologije i duhovnosti. Sadržaj u ovom tekstu nije zamjena za stručni medicinski savjet - ukoliko imate ozbiljnih psiholoških problema, obratite se liječniku i/li psihoterapeutu.