Žena u biznisu; Mi-Bospo Ideja i Rješenje


Mikrokreditni program u MI-BOSPO-u je započeo u martu 1996. godine kao pilot projekat Svjetske banke sa ciljem istraživanja potreba i mogućnosti za uspostavljanje mikrokreditiranja u BiH.

Tada je i postavljen temelj u opštoj orijentaciji, socijalnoj misiji i vrijednostima koje institucije mikrokreditiranja moraju poštovati.MI-BOSPO je tada i prepoznao znatan broj žena koje nakon ratnih dejstava nisu željele, niti su dozvolile, da samo ovise o humanitarnoj ili socijalnoj pomoći. To su bile žene koje su, malim ulaganjima u trgovinu i različite uslužne djelatnosti, pokušavale uvećati prihode u familiji. Sa tom zaradom žene su omogućile kvalitetniji život porodice, odnosno sredstva za školovanje djece i bolji smještaj. Bolji materijalni status i učešće žene u zarađivanju za porodicu je stvaralo i harmoničnije odnose unutar porodice.Mikrokreditiranje je bilo bolji odgovor na njihove potrebe od humanitarne pomoći. Tako je iMIBOSPO počeo da plasira kredite, gotovinu, da pomogne ženama da održe i razvijaju aktivnosti iz kojih povećavaju prihod u kući. Žene su rado dočekale ovaj projekat, vrlo su odgovorno pristupile uzimanju kredita i otplati, a MI-BOSPO je učio iz najboljih svjetskih praksi o tome kako je najbolje raditi, koje metodologije primjenjivati...

Instagram