Rad sa ženskim arhetipovima - Kako probuditi boginju u sebi i otkriti pun spektar svoje ženstvenosti?

Zašto je za savremenu ženu važno da probudi boginju u sebi, da je se seti, aktivira je, osvesti i oseti njenu moć u svom životu? ...


Zašto je za savremenu ženu važno da probudi boginju u sebi, da je se seti, aktivira je, osvesti i oseti njenu moć u svom životu? Feministički pokret je ženama doneo pravo glasa, obrazovanja, raspolaganja sopstvenim budžetom, planiranja porodice, izbora partnera i još puno toga. ali i dosta zbunjenosti oko toga: kako da pomirimo suviše mnogo uloga, starih i novih, koje smo zadale sebi? Mnoge žene su danas postigle veliki uspeh u karijeri, sede na moćnim pozicijama i u stanju su da se sa puno kompetencije takmiče sa muškarcima u muškom svetu. Ali, ako je njihov ženski princip dugo guran u stranu, sustiže ih sagorevanje, osećanje sasušenosti, nepovezanosti sa unutrašnjim smislom, depresija. 
Tako je u 21. veku došao trenutak za nas žene, da pođemo korak dublje u svoju dušu, iza fasade snažne, doterane, samosvesne žene, koju često nosimo veoma vešto. 

Danas je trenutak za istinski afirmišemo naše ženske moći, vrednosti, duhovnost i ponudimo ih kao svoj doprinos svetu koji je odavno izišao iz balansa. To možemo samo kada iscelimo stare ženske rane, koje nas još uvek suptilno koče i drže u malim kutijama; ne samo naše lične rane, već i one naših majki i pretkinja. 

Tu stupa na scenu rad sa boginjama, koje reprezentuju duhovni ženski princip, koji je neophodna potpora da bismo napravile sledeći korak. Rad sa boginjom je dubinski psihološki rad na arhetipskoj ženskoj psihologiji, koji se oslanja na rad švajcarskog psihijatra Karla Gustava Junga o arhetipovima u ljudskoj psihi. To nije, bar ne onako kako ja radim, new age moda, niti nova religija ili sekta! Svaka žena može da ostane u okvirima religijskih uverenja koja ima i da radi na svom ženskom opunomoćenju za 21. vek kroz arhetipove boginja.

Posle više hiljada godina patrijarhata, zaboravile smo da je originalno lice božanskog bilo žensko – velika boginja majka, praroditeljka sveta, koja se kroz vekove izdiferencirala u čitav panteon ženskih božanstava u različitim kulturama. Boginje su modelirale razne vrste ženskih energija, iskustava, uloga, kapaciteta i vrednosti: također, različite faze u životu žene. Ove raznolike manifestacije ženstvenosti su kroz vekove patrijarhata redefinisane, redukovane, filtrirane, marginalizovane ili čak demonizovane; promovisani su u prvom redu muški narativi i vrednosti, a žensko je definisano iz muške perspektive. 

Danas, kada imamo konkretna znanja o neurohormonalnim razlikama između polova, možemo i iz tog ugla da sagledamo potrebu za afirmacijom autentično ženskih vrednosti i odnosa prema svetu. Čak se i ženska duhovnost donekle razlikuje od muške, jer je duboko ukorenjena u telo i prirodu i telo doživljava kao sveto mesto.

Ono što je od starih boginja još uvek prisutno u savremenoj ženi su arhetipovi u psihi, koje je naročito proučavala jungijanska psihologija. Arhetipovi su inherentni obrasci ili predispozicije ljudske psihe, koji mogu ostati latentni potencijal ili biti aktivirani pod određenim okolnostima. Aktivirani arhetip se onda izražava u stavovima, emocijama, snovima, interesovanjima i ponašanju. Arhetipovi mogu da igraju pozitivnu ili negativnu, pa čak i destruktivnu ulogu u životu pojedinca, zavisi od osvešćenosti i odnosa koji imamo prema njima. Kada su osvešćeni i respektovani, postaju naši unutrašnji resursi i bogatstvo. Ženska božanstva iz raznih kultura kojima se bavimo na našim seminarima (grčka, indijska, keltska, sumerska, egipatska...) pokazuju zajedničke arhetipske obrasce, ali i spektar varijacija, odnosno specifičnosti.

Svaka žena živi dominantno neke od ovih ženeskih arhetipova (obično više od jednog), dok su drugi uglavnom latentni ili nekada projektovani na druge osobe iz njenog života. Neke od obrazaca ženske energije izbegavamo, neki nam čak izgledaju preteće i zastrašujuće.

Kakav značaj za nas može imati proučavanje i oživljavanje arhetipske prošlosti? U savremenom društvu bez jasnih orijentira, koje se možda može opisati kao patrijarhat u fazi rasula i konfuzije, pogled u prošlost služi prikupljanju zanemarenih resursa, koji su nam potrebni kao putokaz za budućnost. 


Pitanje koje je zapravo u našem fokusu tokom ciklusa radionica je: Kako biti moćna i srećna žena danas?“ 

Prvo što učimo iz ovog ciklusa je da ne postoji jedan standardni, stereotipni način da se bude „prava“, ženstvena, ispunjena žena. Kad se kroz lično iskustvo boginja suočimo sa čitavim spektrom ženskih energija i modela ženstvenosti (od kojih su neki uklopivi u kolektivno patrijarhalno nasleđe, a neki nisu), možemo da počnemo da kreiramo svoje lične priče, koje će nas isceliti i opunomoćiti u raznim oblastima života. Bavljenje arhetipovima boginja inspiriše, otvara nove perspektive, daje hrabrost i snagu da tragamo za svojom autentičnom istinom, ponekad zaboravljenom ili zaključanom u nesvesnom. 

Prvi korak u otkrivanju i izražavanju svoje istine može biti naš ženski krug, sa atmosferom podrške i tolerancije različitosti. Rezultat istraživanja ženskih arhetipskih energija u sebi je novo razumevanje sebe i samopooštovanje, bolji izbori i bolja navigacija u odnosima, kako sa drugim značajnim ženama u našem životu, tako i sa muškarcima. Savremeni trenutak zahteva, naravno, i promišljanje novih modela muškosti, ali to je već tema za drugu priliku.

Svaka boginja stoji iza određenih kvaliteta i vrednosti. Tako učimo samopoštovanje i hrabrost od Artemide, saosećanje, milost i negujuću energiju od Marije ili Kuan Jin, afirmišemo svoju erotsku, senzualnu moć, strast i kapacitet za uživanje uz pomoć Afrodite i Lalite, aktiviramo borbenost u zaštiti sopstvenih granica i u ostvarivanju ciljeva uz pomoć moćnih boginja ratnica (Durga, Morigan, Sekmet), opunomoćujemo svoje intelektualne veštine, mudrost i intuiciju inspirišući se Atinom, Sarasvati ili Sofijom, otvaramo se za putokaze kroz patnju, životne krize i upoznavanje sopstvene senke, koje nam pružaju tamne boginje podzemnog sveta (Persefona, Hekata, Inana, Eraskigel).

Svaki seminar se bavi jednim ženskim arhetipom, boginjama iz različitih tradicija koje ga reprezentuju (napr. boginje mudrosti, boginje erotske ljubavi i strasti, boginje majke, boginje ratnice, boginje podzemnog sveta, boginje partnerke, boginje izobilja itd.), njihovom ikonografijom, pričama, odlikama, moćima i simbolikom. To je, međutim, samo uvod u razgovor o našem ličnom doživljaju teme seminara, načinima na koje se nosimo sa njom u svakodnevnom životu, problemima i rešenjima, uz elemente koučinga i slobodnu, kreativnu razmenu i međusobnu inspiraciju u sestrinskoj i opuštenoj atmosferi. Pored toga, aktiviramo svaki arhetip kroz niz vežbi, pitanja, vizualizacija, kao i kroz ples, muziku, glas i telesne položaje. Naročitu pažnju posvećujemo pitanju, kako aktivacija određene arhetipske energije može da nam pomogne da razrešimo aktuelna „zaglavljenja“ u svakodnevici. 

Kada prođemo kroz čitav spektar ženskih energija, uloga i potencijala, to unosi sasvim nove uvide i kvalitet u naš život. Na ovom mestu, u narednim nedeljama, pisaćemo o raznim arhetipovima boginja i našim ženskim temama koje su sa njima povezane.  Radionice različitih formata (od tri sata do nedelju dana) su prilika da puno toga naučimo, ali i da dođemo do novih ličnih uvida, da proradimo blokade koje su nas sputavale, da osetimo moć ženskog kruga i jednu novu žensku kulturu, koja je zasnovana na međusobnom razumevanju i podršci, umesto na zavisti i ljubomori. Energija koja se oslobodi kada se grupa žena okupi oko ovakvog zajedničkog rada, prevazilazi svaku od nas pojedinačno i ta energija raste iz radionice u radionicu poslednje četiri godine, od kada sam počela ovaj rad. Ta energija svakoj od nas daje krila da napravi svoj sledeći korak u životu, ka svojoj snazi i svojoj sreći. 

Piše: dr. Izabela Huber

Dr Izabela Huber (www.izabelahuber.com) je klinički psiholog, life coach i plesni terapeut. Njen pristup „Coaching by Consciousness“ zasnovan je na principima neurokoučinga, što znači, na integraciji proverenih metoda promene iz različitih tradicija (psihoterapija, meditacija, energetski rad) sa novim saznanjima neuronauke. Izabela je diplomirala i magistrirala psihologiju na Odseku za psihologiju beogradskog Filozofskog fakuteta, doktorirala na Univerzitetu u Novom Sadu i predavala jedno vreme na novosadskom Filozofskom fakultetu. Šesnaest godina je živela i radila u Austriji, završila edukaciju iz sistemsko transpersonalne i plesne terapije u Beču i Minhenu, kao i edukaciju iz hipnoterapijske komunikaciije i kratke terapije orijentisane ka rešenjima u Minhenu. Učila je budističku filozofiju i meditacijiu u Nepalu, u okviru rada na povezivanju budističke i zapadne psihologije i svoj psihološki rad kombinuje sa dugogodišnjim iskustvom u meditaciji, fokusiranju, energetskim terapijama, či gongu, jogi, ekspresivnom plesu, improvizaciji, pevanju i radu sa glasom. U knjizi „Coaching by consciousness“ (Homo Integralis, Minhen), koja će se uskoro pojaviti i u prevodu na srpski jezik, predstavila je prvi put svoj koncept koučinga, savetovanja i radionica. Poslednje četiri godine se bavi proučavanjem ženske arhetipske psihologije (Ciklus Boginje) kroz brojne radionice u krugovima žena, koje žele da rade na osnaženju ženskog principa u sebi i nove ženske svesti za 21. vek. Izabela vodi:  individualne 1:1 seanse, uživo ili preko skype-a;  koučing grupe sa raznim temama (pobediti odlaganje, manifestovanje želja, rad sa emocijama, od problema ka rešenjima - kako prizvati čudo u svoj život, novi odnos prema sebi – kako postati svoj najbolji prijatelj i sličnim); seminare, radionice i povlačenja raznih formata (u trajanju od tri sata do nedelju dana; online webinare; VIP coaching (individualno krojeni paketi u dogovoru sa klijentom).  Pratite Izabelu na Facebook-u (stranica + profil)  i/li Instagramu. Posjetite njenu web stranicu za dodatne informacije o njon i neznom radu:  www.izabelahuber.com  . Za individualne sesije psihoterapije i koučinga, uživo ili online (skype), obratite se e-mailom na : izabelahuber@gmx.at ili na kontakt telefon: 00381 637401586 

DRUGIMA SE SVIDJELO I...

0 komentari

Napomena:

Sadržaj na ovom magazinu je informativnog i motivacijskog karaktera. Namjera nam je da upoznamo čitatelje sa različitim pravcima nove sociološke misli, pozitivne pishologije i duhovnosti. Sadržaj u ovom tekstu nije zamjena za stručni medicinski savjet - ukoliko imate ozbiljnih psiholoških problema, obratite se liječniku i/li psihoterapeutu.