Sofija - mistična boginja gnostika

Na šta mislimo kada čujemo ime Sofija? Obično na veličanstvenu crkvu u Konstantinopolju (Istanbulu) Hagia Sophia, koja je donedavno bila muz...Na šta mislimo kada čujemo ime Sofija? Obično na veličanstvenu crkvu u Konstantinopolju (Istanbulu) Hagia Sophia, koja je donedavno bila muzej, da bi ponovo bila proglašena džamijom ili na grčku reč sophia - mudrost, koja je u korenu reči philo - sophia. Iako je nekako povezujemo sa judeo - hrišćanskom tradicijom, njeno ime se ne pominje eksplicitno ni u novom ni u starom zavetu. Retko ko zna za rane hrišćane, gnostike i njihovo božanstvo Sofiju.

Mistični koptski tekst Pistis Sofija, koji se u Evropi pojavio u osamnaestom veku, datiran je u četvrti vek i spada u korpus najznačajnijih gnostičkih tekstova, uz gnostička jevanđelja koja su kasnije pronađena u Nag Hamadiju. Dotada se o gnosticima znalo samo iz pera njihovih ljutih protivnika, koji su ih opisali u negativnom svetlu kao jeretike. Čitanje gnostičkih tekstova ukazuje na veoma različito razumevanje Hristovog učenja od onoga iz kanonskih crkvenih tekstova, koje je više mistično i ezoterično.

Gnostička verska zajednica bila je po karakteru egalitarna, a obrede su obavljali i muškarci i žene. Gnosis je grčka reč koja se odnosi na direktno, iskustveno, intuitivno znanje, za razliku od znanja koje je posredovano logikom, koje je objektivno i naučno. U toj subjektivnoj, ličnoj dimenziji začinje se sve što je povezano sa smislom i temeljnim ljudskim vrednostima.

U svim vremenima su, pored institucionalne religije, kanona i dogmi, postojale, uglavnom tajne tradicije, koje su na prvo mesto stavljale ovo neposredno iskustvo numinoznog (božanskog) kroz mističnu inicijaciju. One se obično označavaju u Antici kao misterije. Najpoznatije misterije antičkog sveta su bile Eleuzinske, Samotračke, Dionizijske i Orfičke. Misterijske tradicije nisu izvorno grčke, one su ostaci starih, indogenih kultova, koji su se očuvali iz drevnih vremena, a u čijoj osnovi su bili slavljenje plodnosti i ciklusa prirode i života. Stoga su se kasnije lako povezali sa pričom o Hristu spasitelju, sinu velike majke, koji umire i vaskrsava u proleće. Na tom tlu buja helenistički gnosticizam, karakterističan naročito za prva tri veka razvoja hrišćanstva. Potisnut je i osuđen od novoformirane hrišćanske crkve ali se odjek gnostičkih učenja pojavljuje iznova vekovima kasnije, u pokretima koji su širom Evrope bili poznati pod raznim imenima, kao, na primer, katarstvo i bogumilstvo.

U gnostičkom spisu Pistis Sofija, Isus daje mistično učenje o Sofiji svojim učenicima, a naročito Mariji Magdaleni. Alegorija o Sofijinom padu u niži svet materije i samozaboravu, te njenom izbavljenju iz ropstva i povratku u svetlost, govori o nečemu što je prisutno u svakom čoveku kao, istovremeno doživljaj otuđenosti od svog kosmičkog porekla i sećanja na njega, koje stvara čežnju. Božanska iskra u ljudima je koren želje za prevazilaženjem svog ograničenog stanja. U gnostičkoj alegoriji Sofija je ljudska duša i ženska strana božanskog, zapravo sveti duh hrišćanskog trojstva, pre nego što je ovaj iz ženskog pretvoren u srednji rod.

Mit o Sofiji je takođe izraz doživljaja da je nešto u svetu otišlo u pogrešnom pravcu, palo i korumpirano, da je istina zatamljena, a iskonska moć i mudrost stvaranja izgubljena. On nastaje upravo u doba dekadencije i raspada globalnog rimskog carstva, vremenu koje tako podseća na trenutak u kome živimo.

Evo kako možemo da ispričamo tu staru priču!

Sofija je eon, emanacija božanske svetlosti, energija kreacije, majka sveta, koja u nediferenciranom, originalnom stanju plerome počinje igru stvaranja iz sebe same. Pre toga je, kaže priča, slučajno bila razdvojena od svog partnera, muškog svetlosnog aspekta, koji je označen imenom Syzygy. Njeno ekstatično stvaranje se zaustavlja, kada u jednom trenutku vidi da je stvorila nešto čega se uplašila i postidela, nešto monstruozno i suprotno njoj samoj, što je u mitu označeno kao Demijurg. Sofija napušta svoju kreaciju, a Demijurg, zaboravivši da mu je Sofija majka, umišlja da je on stvorio svet koji je video i proglašava sebe za boga.

Katari su u potpunosti odbacivali stari zavet, smatrajući da on govori o lažnom, umišljenom bogu Demijurgu, koji nije dobri bog u koga oni veruju. Demijurg manifestuje arhone, vrhovne gospodare materijalnog sveta, koji su opisani kao demonske sile. Oni nisu organski deo evolucije, nemaju ljudska čula i saosećanje; danas bismo mogli reći da su više nešto poput kompjuterskog programa, simulacrum.

Arhoni zarobe Sofiju i ona, zatvorena u svetu materije, zaboravlja ko je, zaboravlja da je ona sama creatrix tog sveta i tako mudrost bledi i na kraju izgleda da je sasvim nestala iz sveta. Tek Hristos izbavlja Sofiju iz ropstva i samozaborava i vraća je u svetlost i punoću plerome. Hristos je ujedno replika Sofijinog izgubljenog partnera, pa se narušena celovitost muško - ženskog sjedinjenja (hieros gamos) ponovo uspostavlja. Time i čovečanstvo, koje je takođe Sofijina kreacija, biva oslobođeno.

Sofija je boginja intuitivne mudrosti. Intuicija je dar koji već posedujemo od rođenja, intuicija se ne uči. Ali taj prvi oblik spoznaje sveta, neposredan i jednostavan, biva odrastanjem i obrazovanjem potisnut drugim načinima spoznaje, koji su više linearni i postupni (korak po korak) tako da prestanemo da imamo poverenje u intuiciju.

Tako su svi sistemi treniranja intuicije zapravo usmereni pre na odučavanje automatizovanih navika da prenebregavamo kao nevažne tihe intuitivne glasove, tako da možemo da ih bolje čujemo i poslušamo, nego na razvoj neke nove sposobnosti koju dotada nismo imali. Intuitivni uvidi se dešavaju odjednom, holistički su tj. daju nam uvid u celinu nekog predmeta, imaju subjektivni značaj i vrednost za nas, izviru iz našeg otelovljenja, tj. osećaja telesne prisutnosti i tačke gledišta u konkretnoj situaciji, ne mogu se programirati, niti sa sigurnošću predvideti i kontrolisati.

Razvoj kognitivne neuronauke i sa njom povezane veštačke inteligencije poslednjih decenija, pokazao je da se linearni, racionalni procesi, koje toliko ceni pa i precenjuje moderno doba, najlakše mogu algoritmizovati, tj. pretvoriti u kompjuterski program. To je mnogo teže zamislivo sa kompleksnim, otelovljenim saznajnim procesima u kakve spada intuicija ili sam subjektivni doživljaj svesnosti.

U aktuelnom usponu tehnokratije i transhumanističkih ideja, koje propagiraju poboljšanje čoveka uz pomoć tehnologije, a realizuju sve veću kontrolu čoveka uz pomoć tehnologije, slutim da će, kako mit o Sofiji, tako i njen domen - intuitivna mudrost, dobiti na značaju.

Aktuelni program:

Trosatni webinar 'Boginje devičanskog začeća – uđimo u novu godinu iz čistog izvora stvaranja, isceljenja i obnavljanja' je još dostupan za gledanje o sadržaju i načinu prijave pogledajte na linku:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006977507834

Specijalna januarska poklon-ponuda za individualni koučing-psihoterapiju, važi još par dana, vidi na:

https://www.facebook.com/photofbid=2843522622556960&set=a.2209402729302289

U Facebook grupi "Boginje – osnaži ženski princip u sebi" (link ispod!) družićemo se narednih nedelja sa boginjama i negovati oazu podrške i pozitivne energije, koja nam je toliko potrebna. Ako niste, učlanite se u grupu BOGINJE - OSNAŽI ŽENSKI PRINCIP U SEBI KLIKOM NA LINK

https://www.facebook.com/groups/455314288569452/

NAPOMENA: Kad pošaljete zahtev na Grupu, potrebno je kliknete na opciju PRIDRUŽI SE GRUPI koja se nalazi odmah ispod naslova naziva Grupe.To uradite tako što ćete ponovo da pokušate da uđete u Grupu. Facebook vam šalje opciju PRIDRUŽI SE GRUPI i samo kliknite na to i tada postajete članovi Grupe i moći ćete da vidite objave. DOBRODOŠLE!

1:1 seanse koučinga i psihoterapije, info na izabelahuber@gmx.at ili 00381 637401586


Piše: dr. Izabela Huber, psiholog

Dr Izabela Huber (www.izabelahuber.com) je klinički psiholog, life coach i plesni terapeut. Njen pristup „Coaching by Consciousness“ zasnovan je na principima neurokoučinga, što znači, na integraciji proverenih metoda promene iz različitih tradicija (psihoterapija, meditacija, energetski rad) sa novim saznanjima neuronauke. Izabela je diplomirala i magistrirala psihologiju na Odseku za psihologiju beogradskog Filozofskog fakuteta, doktorirala na Univerzitetu u Novom Sadu i predavala jedno vreme na novosadskom Filozofskom fakultetu. Šesnaest godina je živela i radila u Austriji, završila edukaciju iz sistemsko transpersonalne i plesne terapije u Beču i Minhenu, kao i edukaciju iz hipnoterapijske komunikaciije i kratke terapije orijentisane ka rešenjima u Minhenu. Učila je budističku filozofiju i meditacijiu u Nepalu, u okviru rada na povezivanju budističke i zapadne psihologije i svoj psihološki rad kombinuje sa dugogodišnjim iskustvom u meditaciji, fokusiranju, energetskim terapijama, či gongu, jogi, ekspresivnom plesu, improvizaciji, pevanju i radu sa glasom. U knjizi „Coaching by consciousness“ (Homo Integralis, Minhen), koja će se uskoro pojaviti i u prevodu na srpski jezik, predstavila je prvi put svoj koncept koučinga, savetovanja i radionica. Poslednje četiri godine se bavi proučavanjem ženske arhetipske psihologije (Ciklus Boginje) kroz brojne radionice u krugovima žena, koje žele da rade na osnaženju ženskog principa u sebi i nove ženske svesti za 21. vek. Izabela vodi:  individualne 1:1 seanse, uživo ili preko skype-a;  koučing grupe sa raznim temama (pobediti odlaganje, manifestovanje želja, rad sa emocijama, od problema ka rešenjima - kako prizvati čudo u svoj život, novi odnos prema sebi – kako postati svoj najbolji prijatelj i sličnim); seminare, radionice i povlačenja raznih formata (u trajanju od tri sata do nedelju dana; online webinare; VIP coaching (individualno krojeni paketi u dogovoru sa klijentom).  Pratite Izabelu na Facebook-u (stranica + profil)  i/li Instagramu. Posjetite njenu web stranicu za dodatne informacije o njon i neznom radu:  www.izabelahuber.com  . Za individualne sesije psihoterapije i koučinga, uživo ili online (skype), obratite se e-mailom na : izabelahuber@gmx.at ili na kontakt telefon: 00381 637401586

DRUGIMA SE SVIDJELO I...

0 komentari

Napomena:

Sadržaj na ovom magazinu je informativnog i motivacijskog karaktera. Namjera nam je da upoznamo čitatelje sa različitim pravcima nove sociološke misli, pozitivne pishologije i duhovnosti. Sadržaj u ovom tekstu nije zamjena za stručni medicinski savjet - ukoliko imate ozbiljnih psiholoških problema, obratite se liječniku i/li psihoterapeutu.