Search here...
TOP
Ljubav I Veze Mindfulness

Odnosi su naše zrcalo – Šta možemo naučiti iz loših odnosa

Odnosi su dio ljudskog stanja. Rođeni smo u vezi. Većina od nas odrasta s bratom, sestrom, rođacima. Zaljubljujemo se i odljubljujemo. Odgajamo vlastitu djecu. Stvaramo odnose s glumcima na TV-u, prodavačicom u supermarketu. Raspravljamo se stavovima s kolegama na poslu, grlimo se s totalnim strancima dok slavimo sportske uspjehe.

Svi koje vidimo u svijetu su odraz nas samih. Osobine u tim osobama koje su nama najizraženije i najjasnije su one koje su najjasnije u nama samima. Ovo se naziva ogledalo odnosa. Kada razumijemo ovo dobijmo snažan alat za našu emocionalnu slobodu.

Odnosi su odlična ogledala za nas i način da “vidimo” sebe. Ponekad nam to i nije najugodnije, jer ne znamo kako da gledamo. Život nam u određenim trenucima na put postavi osobu koja u tom trenutku na najbolji način nama služi kako bi nam zrcalila ona područja u nama koja moramo zacijeliti ili će nam zrcaliti ljubav prema sebi koju smo stvorili. Na ovaj način naši odnosi su naši najveći učitelji oni duhovni. Oni uvećavaju sve ono što se događa u nama.

Dugo mi je trebalo da razumijem i da prihvatim kao istinu da su svi naša zrcala. O ljubavi prema sebi, osjećaju vlastite vrijednosti, samopoštovanja i postavljaju vlastitih granica učila sam kroz partnerske odnose. Na samim počecima to nisam znala. Nisam razumjela, niti sam to doživljavala odnose kao mjesto mogućnosti u kojem mogu osjetiti sebe i da su oni prilika za moj rast. Moji odnosi s drugima bili su odraz odnosa koji imam sa samom sobom i uvjerenja koja sa stvorila o životu i o ljubavi.

Tema ljubav prema sebi tema je na kojoj temeljim svoj rad. Za mene ljubav prema sebi uključuje samopoštovanje, osjećaj vlastite vrijednosti, postavljanje granica, stvaranje otpornosti. Upoznavanja sebe i stvaranje dobrog odnosa sa sobom, kako ne bi upali u zamku stvaranja loše navike da udovoljavamo ljudima, ili da težimo perfekcionizmu.

Moj prvi odnos temeljio se na mojoj potrebi da budem voljena, prihvaćena i da me se ne ostavi. Svim svojim snagama i mogućnosnim radila sam kako bih to održala. Udovoljavala sam, kupovala, dopuštala si nepoštovanje pod izlikom fleksibilnosti i stava ‘Ja sam moderna žena’. Ništa od toga nisam bila ja – to je bila moja potreba da sam voljena pod svaku cijenu. Nisam imala jasno postavljene granice, niti izrađene stavove. Često sam se pravila da ne vidim i ne čujem stvari, samo dok ja imam prividan osjećaj ljubavi, stabilnosti i sigurnosti. Godine su prolazile i moje nezadovoljstvo sve je više raslo. Bokal iz kojeg sam davala nije se punio natrag. Nije ga imao tko puniti, jer to je bila jednosmjerna ulica.

Kada sada gledam na taj odnos i sebe, tada razumijem zašto mi je taj odnos trebao u životu i svi oni nakon njega i koliko sam se ja mijenjala kroz godine. Naravno, samo bivanje u odnosu nije me mijenjao. Mijenjala sam se ja kroz upoznavanje sebe na edukacijama, radionicama, treninzima, terapijama, coaching programima. Popularno nazvano – rad na sebi. Ja to zovem – upoznavanje sebe.

Kako bi nabolje razumjeli izjavu da su svi naša zrcala razmišljajte u okvirima ove tri kategorije:
  1. Moja uvjerenja
  2. Moje kvalitete
  3. Moji postupci

Naši odnosi su zapravo naši zadaće na putu našeg razvoja. Često mi se povežemo s nekim tko trigerira naše nezacijeljene rane, tjerajući nas da reagiramo i komunicirano tako da pobjegnemo iz tog odnosa i da u njemu stvarano razdor umjesto da sagledamo sebe, reflektiramo kako se osjećamo. Što ta osoba budi u nama? Zašto se pojavljuju te misli? Kada smo prvi put osjetili taj osjećaj u našem tijelu? Od kud nam je poznat taj obrazac ponašanja? Koliko puta do sada smo reagirali na isti način? Kako ovaj put možemo komunicirati da dobijemo jedan novi rezultat, da promijenimo svije ponašanje? Koje to uvjerenje u sebi hranimo svojim ponašanjem?

To ponašanje nazivano borba ili bijeg. Temelji se na prošlim iskustvima i traumama, koje nesvjesno unosimo u sadašnji trenutak pa i projiciramo u budućnost. Tako da nas ne trigerira sadašnja situacije već nezacijeljena rana iz prošlosti. Pogledajte na sebe prije 5 godina, 10 godina i sada. Koliko toga se promijenilo u vama?
Koliko ste se vi promijenili? Što vaš sadašnji odnos zrcali u vama?

Prisjetite se da odnosi ne zrcale samo ono nezacijeljeno u nama. Oni zrcale i onaj dio ljubavi prema sebi. Koliko se dobro osjećam u svome tijelu? Koliko mi je ugodno biti pored nekoga u tišini? Koji dio nježnosti u sebi sam upoznala, jer je osoba nasuprot nas trigerirala upravo to? Da sam sve ovo znala kao mlada, ne bih imala ovo dragocjeno iskustvo koje danas imama. Tako, nemojte biti strogi prema sebi. Ne postoji loš rezultat i protraćeno vrijeme. To je iskustvo i znanje koje smo dobili. Učimo iz odnosa.

O Autoru

«

»

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *