Search here...
TOP
Savjeti Life Coacha

Kako prevladati sumnju u sebe

kako-prevladati-sumnju-u-sebe

U prošlom članku sam pisala o tome kako postići životne ciljeve. Bez ciljeva je život siromašniji, stihijski. Ali, zna se desiti da iako smo sebi uredno postavili ciljeve i potpuno se usmjerili ka svome cilju da ipak ne ide.

Kada se neko od mojih klijenata javi na razgovor, s takvim problemom najčešće kažem da pusti da se sve slegne, da bi situacija za ostvarenje cilja bila zrelija. Jer su najčešće u pitanju emocije koje nas koče. Podijeliću primjer iz prakse.

Klijentica koja je stara 33 godine, već osam godina radi kod jednog poslodavca. Kod njega nema uslove za dalju afirmaciju. Odučila je da pokuša tražiti posao kod drugog poslodavca gdje ima mogućnosti za dalje usavršavanje. Morala je da ide na razgovor. Njen cilj je bio početi novu karijeru.

Problem koji joj se desio je bio ogromna trema i slaba koncentracija. Osjećala se izgubljeno i bespomoćno. Emocije koje su tada njom vladale su bile strah i nedostatak samopoštovanja.

Sam sebe poštovati je najvažnije u životu. Mi smo svi dio jedne univerzalne životne energije gdje niko od nas nije manje bitan.Rođeni smo s ciljem da stvaramo pozitivno i svi na sebi svojstven i originalan način.

Kada se nalazimo u kreativnom procesu normalno je da se dešava da ne ide sve kako bismo htjeli. Ali, ne trebamo pridavati puno pažnje negativnim emocijama. Naprotiv, moramo preći preko negativnosti,cijeniti sebe i druge i biti pošteni prema sebi. Tako kreiramo prostor gdje sebe bolje vidimo i poštujemo i sve je manje prostora za strah da od neuspjeha.

Vjerovati u samoga sebe je bitna komponenta za svijet u kome živimo. Izvucite sve svoje kvalitete na površinu. Oni su jako bitni jer su sigurno drugačiji i od drugih i mogu biti jedan od primjera.

O Autoru

«

»

Leave a Comment

X