Search here...
TOP
Ženska Energija

Probudimo našu žensku moć – Ženska energija kroz historiju

probudimo-nasu-zensku-moc-energiju

Već je dobro poznato i svima je jasno da se naš svijet sastoji od dualnosti. Tako imamo dan i noć, toplo i hladno, crno i bijelo, muško i žensko, itd. Ovo je najbolje predstavljeno kroz dobro nam poznat simbol Yin i Yang. U njemu je predstavljena dualnost koja je sveprisutna u svemu, tako dobar čovjek ima malo zla u sebi, a zao čovjek malo dobrog, muškarac u sebi žensku stranu, a žena u sebi nosi mušku stranu. 

Nalazimo se u blagostanju kada se ove dvije energije, muška i ženska izjednačavaju i udružuju u harmonijski odnos, ali to nije oduvijek bilo tako. Kada stanemo i pogledamo u daleku prošlost, jedan od prvih patrijarhalnih prizora su pećinski ljudi gdje su se formirala plemena po različitim dijelovima svijeta gdje ženska energija došla u ulogu produžavanja ljudske vrste.

Čovječanstvo se širilo, svijest raste, razvijaju se sve veći gradovi i formiraju se prva društva, poput egipatskog, grčkog i rimskog, dešavaju se ratovi i osvajanja, muška energija Marsa raste velikom brzinom i snagom, dok je ženska energija i dalje potlačena i samo služi svrsi udovoljavanja i službe muškoj energiji i za produženje ljudske vrste.

U to vrijeme, žena je ostajala u domovima da rađa potomke, ali bilo je i onih žena koje su to odbacile. Prva vladarka (meni poznata) u istoriji je Hatšepsut, koja je razvila ekonomska bogatstva carstva kako je to malo koji vladar Egipta ikad učinio. Budući da je žena protivriječila se religijskim predanjima u vezi sa božanskom muškošću svih faraona.

Kada god se žena pokušala isčupati i otrgnuti ropstva muškarcima, muškarci su uzvraćali i pokušali su ženu „vraćati na mjesto.“ Tako je Demosten antičko shvatanje žene izrazio kao: „Imamo prijateljice zarad užitka, naložnice zarad svakodnevnog tjelesnog zdravlja i supruge da nam rađaju potomke“, dok je Kritije tvrdio da su žene privlačne samo u mjeri u kojoj podsjećaju na dječake.

Moram da istaknem kako su žene došle do svoje istinske moći u jednom trenutku ali im je bila oduzeta od strane crkve u Srednjem vijeku. Tada su postojale žene koje su bile proročice i iscjeliteljke koje su svojim radom i učenjem donosile mudrost i blagostanje. Hore su se razumjele i u zvijezde i horoskope dok su Pornai bile sveštenice u hramovima gdje su proučavale Svetu Seksualnost i obučavale muškarce i žene o seksualnosti kao nečemu svetom, a ne prljavom i zabranjenom kako je crkva to bila proglasila.

Nakon što se crkva ustanovila kao vladajuća sila žene nisu imale nikakvu vlast u društvenom i političkom životu. Ipak, uspijeva se u tajnosti održati određen broj žena koje su zadržale svoje intuitivne i psihičke moći da predviđaju budućnost, da liječe bolesti i prave raznorazne napitke i ljekove, poznavajući biljke koje su pronalazile u svom području, kao i liječe ljude kristalima i drugim prirodnim metodama. Kada ih je crkva razotkrila iz straha od nepoznatog i straha od ženske moći proglašavali su ove mudre žene „vješticama“ i spaljivali su ih na lomačama.

Češće nego drugdje Vizantijskim carstvom su vladale žene, tako je Teodora, žena Justinijana jedna od značajnijih vladara Vizantije. Na Bliskom Istoku žene su imale ugled i dostojanstvo, ali ne i stvarnu moć. Al Hatidža i Esma Bin Muhariba su trgovale za sebe i raspolagale znatnim ličnim bogatstvom. Hatidža je imala i mladog Muhameda za muža koga je sama izabrala, zbog njegovog hvale vrijednog moralnog karaktera. U ranom feudalizmu brak je bio “poslovna transakcija”, a kako nije prisutna ljubav u braku ženska energija je bila omalovažavana.

Interesantne stvari su se dešavale na Dalekom Istoku prije 5000 godina, gdje se kroz TAO učenja istražuju muška i ženska energija pa i seksualnost. Tada su Gejše, konkubine i ostale žene bliske caru upražnjavale praksu sa Joni (Joni u prijevodu znači sveti prostor) jajetom od žad kamena. Joni jaje im nije služilo da samo bolje upoznaju svoju žensku anatomiju već i da spoznaju svoju žensku energiju i da se povežu same sa sobom na spiritualan način. Nažalost, ova praksa nije bila dostupna svim ženama i izgubila se do danas.

Kada je počeo da jača muški princip u ženama prestaju ugovoreni brakovi, ali i dalje u braku žena ostaje ispod muškarca. Kako jača muški princip žene također počinju da rade, ali i u poslu su imale manja prava nego muškarci pa dolazi do poznate „borbe za ženska prava“, gdje se žene izjednačavaju sa muškarcima po „muškom principu“.

Do dana današnjeg se pokušavala izbalansirati muška i ženska energija i došli smo do muškarca sa jakim muškim principom i potisnutim ženskim i do žene koja je uspjela da ojača svoj muški princip, ali je zaboravila na ženski u potpunosti. Sada se ispred nas nalazi zadatak da ojačamo ženski princip i žensku energiju kako u ženama tako i u muškarcima a zatim da na globalnom nivou uzdignemo sebe i vratimo „Majci Prirodi“, „divljem ženskom principu“: moći koje smo se plašili i koju smo potiskivali sve vrijeme.

Zbog potiskivanja ženskog principa doveli smo i prirodu oko sebe izvan balansa, pa je na nama da povratimo svoju žensku stranu i da obnovimo kako sebe tako i majku prirodu. Kako se globalna svijest uzdiže ulazimo u „Zlatno Doba“ i na nama je da ga stvarno ostvarimo a to ćemo uspjeti kada uzdignemo žensku energiju da bude potpuno prisutna i izbalansirana u svim sferama. Prisjetimo se ko smo zapravo, ostvarimo univerzalnu ljubav i dajmo opet moć Majci Prirodi da nas vrati do našeg Božanskog Izvora.

O Autoru

«

»

Leave a Comment

X