Search here...
TOP
Mindset Mindset Za Novac

Transformirajte Limitirajuća Uvjerenja O Novcu – Workbook Za Coach-eve

mindset za novac uvjerenja o novcu

MINDSET ZA NOVAC – Transformirajte Limitirajuća Uvjerenja O Novcu” je workbook (u digitalnom formatu) je namijenjen coach-evima, koji će vam pomoći bi da identifikujete limitirajuća uvjerenja koja imate o novcu, kako biste mogli da ih reprogramirate. Najvažniji dio procesa transformacije vašeg mindset-a za novac je to da otkrijete koja vas podsvjesna uvjerenja ili strahovi sputavaju u zarađivanju vise novaca i privlačenju vise klijenata u vašoj coaching praksi, a upravo u tome vam ovaj workbook može biti od velike pomoći. Uz vježbe za identifikovanje limitirajućih uvjerenja, ovaj workbook također sadrži savjete kako možete da privučete više novaca, obilja i klijenata u svojoj coaching praksi!

Autorica ovog workbook-a (life coach Danijela Jokić Vaislay) je ekstenzivno radila na svom mindset-u za novac vise od pet godina, bila mentor mnogim novim coach-evima i coach-evima u edukaciji i pročitala 100+ knjiga na temu novca!

Workbook MINDSET ZA NOVAC – Transformirajte Limitirajuća Uvjerenja O Novcu možete poručiti na našem web shop-u,  klikom na ovaj link.

O Autoru

«

»

Leave a Comment

X