Search here...
TOP
Savjeti Psihologa

Tumačenje snova – Kakve tajne nam otkrivaju naši snovi

tumacenje-snova-kakve-tajne-nam-otkrivaju-snovi

Od davnina je snevanje predstavljalo preokupaciju čoveku, koji je želeo da dokuči tajne hodnike svoga uma i na taj način dešifruje skrivene poruke svesti. U prilog tome ukazuje i popularizacija raznih tumačenja snova i pisanje sanovnika na osnovu koga bismo mogli da znamo šta nam to san poručuje.

Ipak, sadržaji ovih sanovnika dati su veoma površno i jednostavno, prevashodno iz potrebe za zabavom i ne možemo ih smatrati validnim tumačenjima. Mnoga savremena gledišta ne ukazuju da snovi imaju presudni uticaj u našem životu, međutim, lično iskustvo i rad sa klijentima, ukazuju da do nekih poruka našeg nesvesnog jedino možemo doći putem stručnog tumačenja snova.

Iako nema uniformnih značenja i iako svaki simbol u snu za svakog snevača predstavlja nešto iz domena njegovih ličnih konstrukata i ima isključivo lična značenja, postoje neke opšte odrednice vezane za snove koje nam mogu pomoći da se zapitamo o sebi i svom identitetu, odnosno. U ovom tekstu baviću se nekim osnovnim, tipičnim šemama sna kojima se još i Frojd bavio. Naravno, da ove šeme ne možemo primenjivati u svim slučajevima i da moramo u obzir uzeti i lična iskustva osobe i kontekst u kome se snovi javljaju (nekada snovi predstavljaju i odigravanje onoga što se desilo u toku dana).

San o golotinji na javnom mestu

Ovaj san predstavlja infantilnu želju da se snevač vrati u svoje prastanje, stanje slobode, odnosno odeća simbolizuje javni identitet snevača, koji je dostupan drugim ljudima, onako kako se osoba drugima predstavlja. Biti go u snu ukazuje da snevač otkriva svoj identitet drugima, preko granice onoga što je dopušteno u javnom životu. Drugim rečima, može predstavljati ranjivost osobe pri otkrivanju svojih prisnih osećanja.

Pročitajte i Tumačenje snova – Šta nam poručuju noćne more i snovi koji se ponavljaju

San o ispitu

U ovom snu snevač se nalazi u situaciji da polaže nekakav ispit. Sa psihološkog stanovišta, mogli bismo kazati da je bio, ili će biti u bliskoj budućnosti podvrgnut nekakvoj vrsti iskušenja, koje je nekada bilo važno za ocenu da li je ispunio tražene socijalne ideale. Čuveni psiholog Adler je smatrao da snevači ovih snova nisu spremni da se suoče sa svojim problemima i da bi trebalo da svoja osećanja u snovima povežu sa svojim svesnim problemima.

Snovi o letenju

Ovi snovi su povezani sa seksualnošću i u njima se reflektuju efekti seksualne želje ili orgazma. Savremni istraživači ukazuju da snovi o letenju simbolizuju neko lično dostignuće i pozitivna osećanja, na primer, osećanje radosti zbog uspeha, samopouzdanje i slično. Visina na kojoj leti snevač je također veoma bitna, jer ako suviše visoko letimo, vrlo verovatno da idealizujemo neke osobe ili stvari u našem životu. Češći su kod dece i starijih.

Pročitajte i...  Kako porodica utiče na formiranje naše ličnosti

Snovi o rođenju

Mogu ukazivati na želju za stvaranjem nečega novog, potrebu za nekom novom idejom, ili za promenom nekog aspekta našeg života. Kod nekih žena, može ukazivati na nesvesnu želju za detetom. Također, može ukazivati na zabrinutost za blagostanje neke osobe, ili poziv za pomoć, ukoliko posmatramo neku osobu koju poznajemo koja se porađa.

Snovi o smrti

Ovakav tip snova je obično praćen neprijatnim emocijama, a njihov simbolizam možemo tumačiti na različite načine. Jung je smatrao da takvi snovi pokušavaju da ukažu snevaču na prekidanje neke emocionalne veze, a nekada mogu biti i simbol duhovnog razvoja. Ukoliko sanjamo da mi umiremo, to bi moglo značiti završavanje veze sa nekim delom svoga Ja ili snažnu želja za promenom, dok sanjanje da je neko drugi umro, može ukazivati na promenu u emocionalnom odnosu sa tom osobom. Također, snovi o smrti mogu ukazivati na da je neki deo snevačevog života pogrešan.

U snovima su nam također važne i prostorne dimenzije snova, vreme u kome se san dešava, kako se osećamo u snovima, košmarni ili ponavljajući karakter kao i ono što je prethodilo samom snevanju. Sve ovo nam osvetljava put u prepoznavanje simbola i prihvatanje svoga Ja u odnosu na identitet, kao i emocionalnu proradu iskustva i njihovu integraciju u našu ličnost. Stoga, važno je obratiti pažnju na to koliko često sanjate i šta je ono što sanjate, a uvid u to najbolje možemo dobiti vođenjem dnevnika snova.

Bez obzira da li ćete se ozbiljnije posvetiti tumačenju snova i potražiti stručno vođenje, svako od nas može ipak nešto učiniti za svoj psihološki rast i razvoj ličnosti i možda otkriti neke važne istine o sebi, na nama je samo koliko smo spremni da suočimo sa sobom, što često može biti dugotrajan proces. Za sva pitanja vezana sa suočavanje sa sobom, i moguća saznavanja o sebi, na raspolaganju sam vam u psihološkim konsultacijama.

Pročitajte i...  Je li uzrok za ponašanja koja vas sputavaju u vašem detinjstvu

O Autoru

«

»

Leave a Comment

X