Search here...
TOP
Business Coaching Life Coach Savjeti Life Coacha Uspjeh

20+ dokazanih dobrobiti mentorstva i (life) coaching-a

life coach lajf kouc zivotni trener rad sa life coachem

Prema Meeriam-Webster rječniku, life coach (lajf kouč, životni trener, ili trener životnog potencijala) je ‘savjetnik koji pomaže ljudima da donesu odluke, postignu ciljeve i riješe probleme.’ Life coach je profesionalno obučena osoba koja ljudima pomaže da maksimiziraju svoj potencijal, postave i postignu svoje ciljeve, uvećaju samopouzdanje, reduciraju stres, promijene svoj život na bolje i žive ispunjenijim životom.  

‘Life Coaching je proces pomaganja ljudima da identificiraju i postignu lične ciljeve, kroz razvijanje vještina i stavova koji vode ka samoosnaživanju.’ (J. Passimore)

Oprah Winfrey je izjavila da je jedan od razloga zašto je postigla uspjeh to što je radila sa njenom Life Coach (Martha Beck) više od 25 godina.

“Coaching vam pomaže da zaustavite ludo brbljanje uma u glavi koje vam stalno govori da niste dovoljno dobri”, izjavila je Oprah.

Istraživanjima dokazane dobrobiti Life Coaching-a (rada sa lajf koučem ili životnim trenerom)

International Coaching Federation (ICF) je u svom istraživanju otkrila da:

„Profesionalni coaching donosi mnoge divne prednosti: svježe poglede na lične izazove, poboljšane vještine donošenja odluka, veću međuljudsku učinkovitost i povećano samopouzdanje. I tu se lista ne završava. Ljudi koji rade sa life couch-em mogu očekivati i značajno poboljšanje produktivnosti, zadovoljstva životom i poslom, te postizanje relevantnih ciljeva.” 

ICF istraživanje pokazalo je sljedeće dobrobiti life coaching-a:

  • 70% ljudi poboljšalo je radnu performansu
  • 61% ljudi je poboljšalo upravljanje poslovanjem
  • 57% ljudi je poboljšalo upravljanje vremenom
  • 51% ljudi je poboljšalo timsku efikasnost
  • 80% ljudi su uvećali svoje samopouzdanje
  • 73% ljudi je poboljšalo odnose
  • 72% ljudi je poboljšalo komunikacijske vještine
  • 67% ljudi je imalo poboljšanu ravnotežu (balans) između privatnog života i posla.

Coaching i mentorstvo su opsežno proučavani u različitim kontekstima, a brojne istraživačke studije su istakle prednosti ovih praksi za pojedince, organizacije i timove. Studije navedene u nastavku doprinose opsežnom korpusu istraživanja naglašavajući višestruke prednosti podučavanja i mentorstva u različitim okruženjima, od obrazovanja i organizacijskih performansi do razvoja liderstva:

Dr. Anthony Grant (povezan sa Jedinicom za trenersku psihologiju na Univerzitetu u Sidneju) je poznata ličnost u polju psihologije koučinga. Njegovo istraživanje je istraživalo i istraživalo kako coaching može dovesti do pozitivnih promjena u različitim područjima života pojedinaca, uključujući sveopću dobrobit, postizanje ciljeva i produktivnost, te kako se coaching može koristiti za podršku mentalnom zdravlju pojedinca (Studija: Utjecaj Life coaching o postizanju ciljeva, metakogniciji i mentalnom zdravlju, 2003.)

U studiji “Benefits of Coaching Employees” koju je napravio Grant, A. M. (2013), istraživači su istraživali prednosti coachinga na radnom mjestu. Rezultati su pokazali da je coaching doveo do poboljšanja radnog učinka, postizanja ciljeva, blagostanja i samoregulacije. Studija naglašava kako coaching doprinosi i ličnom i profesionalnom razvoju.

Pročitajte i...  Zašto je ulaganje u sebe najbolja investicija - 7 načina da investirate u sebe 

Studija „Uticaj rukovođenja rukovodiocima na samoefikasnost u vezi sa mekim veštinama upravljanja“ od de Haana, E., Duckwortha, A., Birch, D., Jonesa, C., & Longa, D. (2013) fokusirana je na uticaj rukovođenja rukovodiocima na samoefikasnost u vezi sa mekim veštinama upravljanja. Nalazi su pokazali da je coaching značajno poboljšao samoefikasnost učesnika, a ovo poboljšanje se održalo tokom vremena. Studija naglašava kako coaching može pozitivno utjecati na povjerenje pojedinca u njegove menadžerske sposobnosti.

Studija „Uticaj koučinga liderstva u obrazovnom okruženju“ od strane Kampa-Kokesch, S. i Andersona, M. Z. (2001) istraživala je uticaj coachinga liderstva u obrazovnom kontekstu. Učesnici su bili voditelji iz različitih obrazovnih institucija koji su dobili obuku. Studija je pokazala da je coaching doveo do povećane samosvijesti, poboljšanih vještina vođenja i povećanog zadovoljstva poslom među učesnicima.

Studija “Mentorstvo i razvoj vještina na radnom mjestu informacionih tehnologija” Allen, T. D., Lentz, E., & Day, R. (2006) fokusirala se na prednosti mentorstva, istraživala je kako mentorski odnosi utiču na razvoj vještina u IT sektoru. Rezultati su pokazali da je mentorstvo značajno doprinijelo sticanju vještina zaposlenih, napredovanju i razvoju karijere.

Studija “Efekti mentorstva na radni napor i učinak zaposlenih: glavni efekti i efekti interakcije” Scandura, T. A., & Ragins, B. R. (1993) ispitivala je efekte mentorstva na radni napor i učinak zaposlenih. Rezultati su pokazali da je mentorstvo pozitivno uticalo i na rad i na produktivnost. Nadalje, studija je otkrila da su kvalitet mentorskih odnosa i obim mentorskih interakcija igrali značajnu ulogu u ovim ishodima.

Studija “Uticaj koučinga na akademski uspjeh” od strane The Gallup Organization (2014) fokusirala se na prednosti koučinga u obrazovnom kontekstu. Pokazalo se da je veća vjerovatnoća da će studenti koji su dobili podučavanje i mentorstvo tokom svog obrazovnog puta doživjeti akademski uspjeh, kao što su viši prosjek ocjena, poboljšani angažman i povećana vjerovatnoća diplomiranja.

Studija “Efekti coachinga na produktivnost prodajnih snaga” koju su uradili Jones, R. J. i Woods, S. A. (1996.) istraživala je utjecaj coachinga na produktivnost prodajnih timova. Rezultati su pokazali da je coaching doveo do poboljšanja prodajnih performansi i efektivnosti. Studija je naglasila ulogu coachinga u jačanju specifičnih vještina i motiviranju profesionalaca u prodaji.

Studija “Mentorstvo i rezultati karijere: važnost odnosa pripremnih i postpromocijskih odnosa” Raginsa, B. R., i Verbosa, A. K. (2007) ispitivala je odnos između mentorstva i ishoda karijere. Nalazi sugeriraju da i pripremno mentorstvo (prije napredovanja) i mentorstvo nakon unaprijeđenja imaju pozitivne efekte na napredovanje u karijeri, rast plata i zadovoljstvo poslom.

Pročitajte i...  Zašto su nam potrebni Life Coach-evi (Životni Treneri)

Studija “Poslovni uticaj treninga liderstva u firmi za profesionalne usluge” koju su uradili Anderson, M. i Anderson, K. (2001) istraživala je efekte trenerskog podučavanja liderstva u firmi za profesionalne usluge. Rezultati su pokazali da je coaching doveo do poboljšanih liderskih vještina, poboljšane komunikacije i veće samosvijesti među učesnicima. Dodatno, studija je naglasila poslovni uticaj coachinga u smislu povećanja prihoda i zadovoljstva klijenata.

Studija „Zaboravljeni faktor koučinga: Uticaj merenja finansijskog povrata ulaganja“ Merrill, C. B. (2010) istraživala je finansijski povrat ulaganja (ROI) intervencija koučinga u organizacijama. Utvrđeno je da su programi obuke doveli do povećanih finansijskih koristi, kao što su poboljšana produktivnost, veći prihod i uštede troškova. Studija naglašava važnost mjerenja opipljivih rezultata trenerskih napora.

Studija “Coaching for Improved Work Performance” Green, L. S. i Grant, A. M. (2003) fokusirala se na koučing na radnom mjestu i njegov utjecaj na radni učinak. Rezultati su pokazali da je coaching doveo do poboljšanja ponašanja i vještina vezanih za posao, što je rezultiralo poboljšanim radnim učinkom. Studija je naglasila ulogu coachinga u poticanju pozitivnih promjena u ponašanju.

Studija “Mentorstvo i transformacijsko vodstvo: uloga političke vještine supervizora” Ebyja, L. T., Buttsa, M., Durleyja, J. i Raginsa, B. R. (2010.) istraživala je odnos između mentorstva, transformacijskog vodstva i političke vještine supervizora. Nalazi su otkrili da su mentorstvo i transformacijsko vodstvo bili pozitivno povezani s rezultatima zaposlenika kao što su zadovoljstvo poslom i organizacijska predanost.

Studija “Utjecaj mentorstva supervizora na organizacionu posvećenost zaposlenika, zadovoljstvo poslom i namjeru fluktuacije: empirijska studija” Turbana, D. B. i Doughertyja, T. W. (1994.) istraživala je odnos između mentorstva supervizora i organizacijske posvećenosti, zadovoljstva poslom, namjera. Rezultati su pokazali da je mentorstvo pozitivno uticalo na stavove zaposlenih i smanjenu stopu napuštanja kompanije.

Studija: “Trening i postavljanje ciljeva za nove nastavnike” Neufelda, B. i Ropera, L. D. (2003.) istraživali su uticaj podučavanja i postavljanja ciljeva na profesionalni razvoj novih nastavnika. Nalazi su pokazali da koučing i postavljanje ciljeva poboljšavaju efektivnost nastave, samoefikasnost i zadovoljstvo poslom među edukatorima početnicima.

Studija “Mentorstvo i organizacioni učinak: empirijska analiza u prodajnim organizacijama” Ahearne, M., Mathieua, J. i Rappa, A. (2005.) ispitivala je ulogu mentorstva u prodajnim organizacijama. Rezultati su pokazali da je mentorstvo pozitivno uticalo na učinak prodavača, zadovoljstvo poslom i posvećenost, što je na kraju uticalo na performanse organizacije.

Pročitajte i...  Šta je Life Coach i kako vam Life Coach može pomoći

Studija “Coaching i poboljšanje performansi u organizacionom okruženju” Smither, J. W., London, M., & Reilly, R. R. (2005) istraživala je efekte coachinga na poboljšanje učinka unutar organizacija. Nalazi sugeriraju da je coaching dovelo do povećanja performansi zadataka i ponašanja povezanih s uspjehom, što ukazuje na ulogu coachinga u poboljšanju ishoda vezanih za posao.

Studija „Uloga koučinga u razvoju liderstva: Uvidi iz multinacionalne organizacije“ autora De Meusea, K. P., Dai, G. i Lee, R. J. (2009) istraživala je uticaj koučinga na efikasnost liderstva. Rezultati su otkrili da je coaching pozitivno doprineo liderskim veštinama, međuljudskoj efikasnosti i ukupnom razvoju liderstva.

Studija “Mentorstvo i raznolikost radne snage: premošćivanje jaza” Blake-Beard, S. i O’Neill, R. M. (2008) ispitala je ulogu mentorstva u promoviranju raznolikosti radne snage i premošćivanju jaza među zaposlenima iz različitih sredina. Nalazi su pokazali da je mentorstvo pozitivno uticalo na rezultate u karijeri za pojedince iz nedovoljno zastupljenih grupa.

Studija “Utjecaj mentorstva na nove nastavnike u Kini” Wang, L. i Odell, S. J. (2002) istraživala je utjecaj mentorstva na nove nastavnike. Rezultati su naglasili da je mentorstvo pozitivno uticalo na praksu novih nastavnika u učionici, zadovoljstvo poslom i profesionalni razvoj.

Uz toliki broj studija koje ističu pozitivne prednosti coachinga i mentorstva u ličnom i profesionalnom razvoju, možemo zaključiti da coaching i mentorstvo predstavljaju jedan od važnih faktora uspjeha koji doprinose ukupnom ličnom i profesionalnom rastu i dobrobiti osobe.

O Autoru

«

»

Leave a Comment

X