Search here...
TOP
Savjeti Psihologa

Kako da ostvarimo svoje ciljeve pomoću vizualizacije

kako-da-ostvarimo-svoje-ciljeve-pomocu-vizualizacije

Postoji izreka da slika vredi hiljadu reči. Iako se reči smatraju važnim i u psihologiji i psihoterapiji se koriste kao moćno sredstvo isceljenja, ne možemo da zanemarimo moć vizuelnog i moć imaginativnog.

Imaginacija i sposobnost zamišljanja budućih događaja je nešto što često može stvoriti veliku nadu, entuzijazam i pozitivno usmerenje ka cilju, ali isto tako može stvoriti veliku brigu, anksioznost , strah i čak i depresivnost. Dakle, slika predstavlja moćno sredstvo samo ako znamo da ga na pravilan i samopomažući način koristimo. Jer naš um najčešće razmišlja u slikama, iako često toga nismo ni svesni. Slike i imaginacija predstavljaju jedan spoj od nesvesnog ka svesnom delu ličnosti i zato je važno da spoznamo delove sebe koje možemo unapređivati.

Najčešće u praksi se susrećemo sa negativnom stranom zamišljanja. Navešću jedan primer. Klijent dolazi na seanse i govori da je često anksiozan. Moja pitanja dalje se usmeravaju na traganje u kojim situacijama je anksiozan i šta mu tada prolazi kroz glavi, kako razmišlja. Situacije mogu biti stvarne, ali često i imaginarne, date u slikama (na primer, ”Vidim nesreću na televiziji i intenzivno se zabrinem za svoju porodicu”) ili ”Čim pomislim na ispit, imam sliku u glavi kako sam zablokiran i padam ispit”. 

I evo, slike su te koje često iskrsavaju u glavi, najčešće negativni scenariji koji opterećuju osobu i sabotiraju je u konkretnim ciljevima, ali i uopšte u životu. To je dokaz koliko je naša imaginacija i vizualizacija moćno sredstvo. Međutim, iako može da nas blokira, mi možemo da iskoristimo ovu moć i da radimo za svoju dobrobit.

Tehnika vizualizacije je tehnika koja je odavno poznata u psihologiji i psihoterapiji i koja u zavisnosti od modaliteta u kojima se praktikuje ima male modifikacije, ali suština se sastoji u tome da ukoliko ste u stanju da nešto zamislite u glavi i intenzivno održavate tu sliku, iz dana u dan, postoji veća verovatnoća da se izvrši prenos toga u realnom životu.

Ovo nije magična tehnika niti znači da će se svaka naša misao ostvariti (bilo lepa bilo ružna), ali znači da nam ova tehnika može pomoći da otkrijemo blokade koje postoje u dostizanju cilja i da ih te blokade restruktuiramo i oformimo zdrave i pomažuće načine razmišljanja koji nam mogu doneti dobrobit u našem životu. Ova tehnika se uspešno koristi u sportu, u psihološkim pripremama pred javne nastupe, a može se uvek praktikovati bez ograničenja.

Pročitajte i...  Je li uzrok za ponašanja koja vas sputavaju u vašem detinjstvu

Koji su koraci praktikovanja ove tehnike?

Tehniku je dobro praktikovati u alfa stanju moždanih talasa, dakle u stanju opuštenosti, kada smo blizu svoje podsvesti, ali ne nužno. Potrebno je zatvoriti oči. Takva prirodna stanja su neposredno po buđenju i neposredno pred uspavljivanje. Važno je da zamislimo svoj cilj i da ga što je moguće realnije doživimo, pokušavajući da angažujemo sva čula. Pokušajte da osetite to mesto gde ste, dodirom, mirisima, čulom vida, dakle da jednostavno budete slika koji kreirate u vašem umu.  

Pokušajte da stvorite osećanje koje želite u datoj situaciji (na primer, osećanje uzbuđenosti i pozitivne treme pred javni govor, a ne osećanje anksioznosti, neprijatnog iščekivanja, nemira i sl). Ostanite nekoliko trenutaka u ovoj slici, a onda se vratite u realnost. Otvorite oči i setite se šta ste sebi govorili u tom trenutku dok ste zamišljali željeni cilj, odnosno, kako ste uspeli da proizvedete u sebi željeno stanje, željeno osećanje.

Ta rečenica predstavlja vašu suprotnost od vaše blokade koju imate i treba da bude vaša vodilja u datom trenutku. Nakon toga, ostavite po strani ovo do čega ste došli i budite u prijatnom stanju iščekivanja dolaska željenog ishoda. Prijatno stanje iščekivanja možemo uporediti sa osećanjem sigurno znate da nešto što ste poručili stiže na vašu adresu i tome se radujete. Ovo možete vežbati nekoliko puta dnevno. Rezultate očekujte nakon redovnog i posvećenog praktikovanja.

O Autoru

«

»

Leave a Comment

X