Search here...
TOP
psihologija Savjeti Psihologa

Kako prevladati perfekcionizam koji vas koči u napredovanju

prednosti zenskog leadership lidersipa

Dostići ideal savršenog u svakom pogledu je oduvek bilo nešto čemu je čovek kao ljudsko biće stremio. Međutim, sve je više osoba koje iz preterane potrebe da budu savršene zapravo postaju ono što najviše mrze i ispoljavaju neodgovorna, nesavršena ponašanja.

Godinama ne mogu da polože neke ispite, ili jedan ispit spremaju mesecima, za važne projekte u firmi ili prezentacije se spremaju do detalja i ne spavaju noćima, tako da na kraju samo čekaju da ta situacija što pre prođe i da odahnu, na sastancima sa partnerima stalno broje negativne strane, telo nikad nije dovoljno lepo i uopšteno sve što rade nije dovoljno dobro. U nekom trenutku dođu u jednu krizu da više ni ne znaju šta žele ni zašto žele. Savršenstvo uzima svoj danak. Reč je o nekonstruktivnom perfekcionizmu.

Svoje klijente uvek podržavam da teže onome što je najbolje za njih i da nauče da to iz date situacije uzmu, odnosno, da nauče da naprave onaj balans između onoga što dobijaju i gube nekim izborima i da idu u skladu sa tim, da nauče koliko je neki izbor vredan. To se jednostavno uradi posmatrajući razloge koji leže u pozadini onoga što žele. To je konstruktivno stremljenje najboljem-dati sve od sebe, ali moći prihvatiti ako ne dobijemo sasvim gotov i ”savršen” proizvod, ali težiti i biti zadovoljan kako sve više idemo napred.

Nekonstruktivni perfkecionizam obuhvata stalno obavljanje poslova sa zahtevom da moraju biti savršeni i što je joše važnije – baziranje svoje sopstvene vrednosti na tome da li nešto dovoljno dobro uradimo. Ovde nema uživanja u samom obavljanju aktivnosti, već je stalno prisutan imperativ – vredim ako ovo i ovo uradim pefektno.

Pročitajte i...  Mehanizmi odbrane - Kako se štitimo da ne budemo povrijeđeni

Uz nekonstruktivni perfekcionizam često idu i posledice – kašnjenja sa rokovima, neobavljanje obaveza i sl., ali uprkos tome istrajavanje. Zašto? Upravo iz razloga baziranja sopstvene vrednosti na perfektno obavljenom poslu, izvajanom telu i sl. Cena pefekcionizma je često velika i može se na mnogo nivoa manifestovati: u pogledu donošenja odluka, odlaganja, usporenosti, potvrđivanja naše vrednosti i sigurnosti, zahteva da se drugi menjaju i sl…

Promena perfekcionizma zahteva, kao i svaka promena, više nivoa: promene pre svega u sagledavanju sebe i drugih, dakle nivoi mišljenja i u skladu sa tim promene u ponašanju i našim osećanjima. Promene u nivou mišljenja odnose se na uviđanje samosabotirajućih načina razmišljanja, kao što su uviđanje postojanja nekih mentalnih filtera, kojima selektivno kupimo samo određene vrste informacija i ne uspevamo da sagledamo širu sliku, proširivanje koncepta sopstvene vrednosti, pa sve do postavljanja ciljeva u kojima će naši standardi biti razumno visoko, ali ne i nemogući.

Kratak vodič za samopomoć u prevladavanju perfekcionizma

Odaberite oblast u kojoj želite da smanjite perfekcionizam (posao, studije, veze, organizovanje svog slobodnog vremena, ishrana i td.) Na primer: Biti manje perfekcionsita na poslu.

Identifikujte koji je to trenutni nerealistični standard koji održavate (npr. Posao nije odrađen ukoliko svi fajlovi nisu pefektni i na kraju dana uredno složeni).

Navedite alternativni način razmišljanja (npr. Posao može biti odrađen i može biti dobro odrađen, ali ne moraju svi fajlovi biti uredno složeni).

Identifikujte ponašanje na kome ćete raditi (Npr. Proveravam tri puta pre nego odem kući i zapitkujem ostale zaposlene da vide da li je sve u redu u računaru).

Identifikujte vremenski okvir i alternativni način ponašanja (npr. Proveravam samo jednom pre odlaska, u roku od narednih mesec dana i ove šeme se pridržavam)

Pročitajte i...  Samokriticizam - Kako pobijediti kritičara u sebi

Ovo je izvod i kratka forma kako možete sebi da pomognete na jednom ponašajnom planu vezanom za perfekcionizam. Uz ovo, poželjno je da otkrijemo kako je došlo do perfekcionizma i da otkrijemo dublje slojeve koji vas ”teraju” da budete savršeni, a to možemo psihološkim razgovorom, za koji sam vam na raspolaganju i možete mi se obratiti na navedene linkove u biu.

O Autoru

«

»

Leave a Comment

X